​​​
Sector
 • Po
 • Vo
 • Mbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taaltaken

Toetsen en Beoordelen met het ERK

11-4-2018
Til, A. van, Beeker, A., Fasoglio, D., & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Arnhem/Enschede: Cito/SLO.
​​In Nederland werken steeds meer talendocenten met het ERK. Als een vaksectie het ERK introduceert in de lessen, is het de bedoeling dat er ook getoetst wordt volgens het ERK. Deze publicatie biedt talensecties die al enigszins bekend zijn met het ERK en besloten hebben met het ERK te gaan werken praktische hulp. Ze biedt onder andere ondersteuning bij:
 • het opstellen van een meerjarentoetsplanning,
 • het maken van een blauwdruk voor een ERK-toets,
 • het maken van een correctievoorschrift volgens ERK-criteria,
 • het normeren van de resultaten en
 • het toekennen van cijfers aan ERK-prestaties.
Zie ook: http://www.erk.nl/docent/toetsing/