​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Toetsing
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Toetsen en Beoordelen met het ERK

3-3-2015
Til, A. van, Beeker, A., Fasoglio, D., & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Arnhem/Enschede: Cito/SLO.
Dit document is bedoeld voor talensecties die al enigszins bekend zijn met het Europees Referentiekader en besloten hebben ermee te gaan werken. Als je als mvt-sectie daarvoor kiest, is het de bedoeling dat je ook gaat toetsen volgens het ERK. Maar hoe pak je dat aan? Wat moet er getoetst worden? Hoe zet je een goede ERK-toets in elkaar? Waarop moet je beoordelen, en hoe? Zijn er voorbeelden van opgaven beschikbaar? De publicatie biedt praktische hulp bij een aantal zaken: het opstellen van een meerjarentoetsplanning; het maken van een blauwdruk voor een ERK toets; het maken van een correctievoorschrift volgens ERK-criteria en het normeren van de resultaten. Zie ook: http://www.erk.nl/docent/toetsing/