​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Kwaliteitsborging schoolexamens

Toetsen op School

31-7-2018
Sanders, P. (2011). Toetsen op School. Arnhem: Cito.
Dit studieboek is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en docenten die in de praktijk werkzaam zijn. Het gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen. Het boek behandelt:
 • het doel en de inhoud van toetsen,
 • de betrouwbaarheid en validiteit van toetsscores,
 • het vinden van informatie over toetsen en examineren,
 • de constructie van gesloten vragen, open vragen en praktijktoetsen,
 • het beoordelen van toetsscores en
 • de kwaliteit van toetsen en examens.
Naast de algemene uitgave van 'Toetsen op School' vindt u hiernaast de aanvullende publicaties voor primair en voortgezet onderwijs beschikbaar. De Toetsen op School- publicaties zijn gratis te downloaden op de website van Cito.