​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • ICT
 • Leermiddelen en ICT
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Professionalisering
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving

Towards ICT-integrated language learning. Developing an Implementation Framework in terms of Pedagogy, Technology and Environment

4-3-2015
Jager, S. (2009). Towards ICT-integrated language learning. Developing an Implementation Framework in terms of Pedagogy, Technology and Environment. Groningen: RUG.
Deze dissertatie is primair gericht op degenen die betrokken zijn bij het leren van vreemde talen in het hoger onderwijs, maar is ook relevant voor mvt in het voortgezet onderwijs. Uitgangssituatie: een onderwijscontext waarin klassikale instructie en interactie worden gecombineerd met leren buiten de klas, ondersteund door technologie. De opties voor het gebruik van technologie en keuzes die docenten maken vormen een belangrijk onderdeel van deze studie. De centrale vraag is hoe we studenten en docenten meer gebruik kunnen laten maken van ICT-middelen bij het leren van een taal. De auteur richt zich op het taakgericht leren in het hoger onderwijs. Hij lanceert een theoretisch model waarin taakgericht taalonderwijs, het ERK en het Flexibility-Activity Framework de centrale componenten zijn van de integratie van ICT in het taalonderwijs. Dit boek laat zien welke factoren de afgelopen vijftien jaar een rol hebben gespeeld in innovatieprojecten voor taalonderwijs in Nederland. Bovendien rapporteert het over een onderzoek onder docenten (over de hele wereld) dat laat zien dat web-gebaseerde bronnen, oefenprogramma's en e-mail de meest gebruikte toepassingen zijn, terwijl andersoortige communicatie via de PC (anders dan e-mail) veel minder wordt gebruikt. Op grond van de bevindingen en het theoretische model wordt besproken hoe ICT kan bijdragen aan het ontwikkelen van taken (en uiteindelijk een curriculum) gericht op taalonderwijs. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan over hoe instellingen de vernieuwende toepassingen kunnen promoten door ze te koppelen aan de bestaande praktijk, te werken met een algehele visie en voldoende aandacht te geven aan docenttraining en ondersteuning.