​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Leraren
 • Curriculum
 • Taalbeleid
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Doeltaal-voertaal
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • TTO
 • Versterkt taalonderwijs
 • Vreemdetalendidactiek
 • Taalverwerving
 • TPO

Trying things out: to teachers talk about their practice

4-3-2015
Wilgenburg, O. van. (2011). Trying things out: to teachers talk about their practice. Haarlem: Europees Platform voor het Nederlandse onderwijs.
ISBN

9789070910006

In dit boek, bedoeld voor docenten tweetalig onderwijs, zijn negen bijdragen van docenten van verschillende vakken en scholen in het tweetalig onderwijs gebundeld. Het bevat praktische tips, boekrecensies en een verslag van een conferentie over tto en twee interviews met docenten.