​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
Vakspecifiek thema
 • Eibo
 • Vvto
 • TPO

Tule - Engels

26-3-2018
SLO. (2008). Tule - Engels. Enschede: SLO.
Deze website is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. Op deze website zijn de kerndoelen voor Engels uitgewerkt voor verschillende varianten in activiteiten voor leerlingen en activiteiten voor leerkrachten. TULE staat voor het project Tussendoelen & Leerlijnen. Het geeft zicht op de manier waarop bij ieder kerndoel de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten (van kinderen en leraren) kunnen worden verkaveld over de groepen 1 tot en met 8. Dit maakt de doorgaande ontwikkeling van de inhoud van het onderwijsaanbod zichtbaar en hanteerbaar. De uitwerkingen in TULE laten zien hoe de inhoudsverkaveling eruit zou kunnen zien. De website geeft één beschrijving van de mogelijke verdeling van de kerndoelen in onderwijsinhouden over een aantal jaren.
Contactpersoon