​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • TTO
 • CLIL
 • TPO

Tweetalige ontwikkeling en tweetalig onderwijs: Een verslag van een symposium over visies uit onderzoek, beleid en praktijk

31-7-2018
Graaff, R. de, Unsworth, S., & Schure, S. ter. (2011). Tweetalige ontwikkeling en tweetalig onderwijs: Een verslag van een symposium over visies uit onderzoek, beleid en praktijk. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 86, 61-70.

Deze publicatie doet verslag van een symposium over tweetalig onderwijs, van het beleid en de praktijk van twee- en meertalig onderwijs. De publicatie is bedoeld voor docenten, schoolleiders, lerarenopleiders, beleidsmakers en onderzoekers die zich bezighouden met tweetalig onderwijs. In de discussies stond de relatie tussen onderzoek en praktijk centraal: welk onderzoek moet beter vertaald worden naar beleid en praktijk en welke praktijk moet beter onderbouwd worden door onderzoek? De auteurs van dit verslag geven vanuit verschillende invalshoeken hun visie op tweetalige ontwikkeling en tweetalig onderwijs.