​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Vakintegratie
 • Schoolbeleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • TTO
 • Doeltaal-voertaal
 • CLIL
 • TPO
 • Vreemdetalendidactiek

Tweetalige ontwikkeling en tweetalig onderwijs: Een verslag van een symposium over visies uit onderzoek, beleid en praktijk

4-3-2015
Graaff, R. de, Unsworth, S., & Schure, S. ter. (2011). Tweetalige ontwikkeling en tweetalig onderwijs: Een verslag van een symposium over visies uit onderzoek, beleid en praktijk. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 86, 61-70.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten, schoolleiders, lerarenopleiders, beleidsmakers en onderzoekers die zich bezighouden met tweetalig onderwijs. Het is het verslag van een symposium over tweetalig onderwijs en het beleid en de praktijk van twee- en meertalig onderwijs en ontwikkeling. In de discussie stond de relatie tussen onderzoek en praktijk centraal: welk onderzoek moet beter vertaald worden naar beleid en praktijk en welke praktijk moet beter onderbouwd worden door onderzoek? De auteurs van dit verslag geven van vanuit verschillende invalshoeken hun visies op tweetalige ontwikkeling en tweetalig onderwijs.