​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Mbo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
 • Hbo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Curriculum
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

Using the CEFR: Principles of Good Practice

4-3-2015
Cambridge ESOL. (2011). Using the CEFR: Principles of Good Practice. Cambridge: University of Cambridge.
Deze publicatie, bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, materiaalontwikkelaars, toetsenmakers en docentenopleiders, geeft allereerst een algemeen overzicht van wat het Europees Referentiekader precies inhoudt, wat de ontstaansgeschiedenis ervan is en hoe het gelezen dient te worden. Vervolgens wordt ingegaan op het algemeen gebruik ervan bij ontwikkeling van curricula, syllabi en toetsen. In het derde deel wordt een voorbeeld uitgewerkt van werken met het ERK in de praktijk: het relateren van de Cambridge ESOL examens aan het ERK.