​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • ERK

Using the CEFR: Principles of Good Practice

30-7-2018
Cambridge ESOL. (2011). Using the CEFR: Principles of Good Practice. Cambridge: University of Cambridge.
Deze publicatie geeft een algemeen overzicht van wat het Europees Referentiekader precies inhoudt, wat de ontstaansgeschiedenis ervan is en hoe het gelezen dient te worden. Vervolgens wordt ingegaan op het algemeen gebruik ervan bij ontwikkeling van curricula, syllabi en toetsen. In het derde deel wordt een voorbeeld uitgewerkt van werken met het ERK in de praktijk: het relateren van de Cambridge ESOL examens aan het ERK. De publicatie is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, materiaalontwikkelaars, toetsenmakers en docentenopleiders.