​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Engels
 • Duits
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Tussendoelen
 • Toetsing
 • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • ERK

Vaardigheden Engels en Duits van Nederlandse leerlingen in Europees perspectief

4-3-2015
Kordes, J., & Gille, E. (2012). Vaardigheden Engels en Duits van Nederlandse leerlingen in Europees perspectief. Arnhem: Cito.
In het kader van de European Survey on Language Competences (ESLC), een internationaal onderzoek naar de vaardigheid van leerlingen in vreemde talen in 16 Europese landen en taalgemeenschappen, heeft het Cito een onderzoek uitgevoerd naar de vaardigheden in het Duits en Engels van Nederlandse leerlingen in het vierde jaar van het vmbo en het derde jaar van het havo en vwo. In dit rapport worden de resultaten beschreven voor (a) Nederland ten opzichte van andere landen, (b) verschillen tussen categorieën leerlingen binnen Nederland, (c) verschillen in de organisatie van onderwijs in Engels en Duits en (d) scholen met een versterkt talenprofiel en tweetalig onderwijs in Nederland.