​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Engels
 • Duits
Vakinhoud
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Tussendoelen
 • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • ERK

Vaardigheden Engels en Duits van Nederlandse leerlingen in Europees perspectief

31-7-2018
Kordes, J., & Gille, E. (2012). Vaardigheden Engels en Duits van Nederlandse leerlingen in Europees perspectief. Arnhem: Cito.

Dit rapport geeft de resultaten weer van Cito-onderzoek onder leerlingen in het vierde jaar van het vmbo en het derde jaar van het havo en vwo naar hun vaardigheden in Duits en Engels. Het onderzoek vond plaats in het kader van de European Survey on Language Competences (ESLC), een internationaal onderzoek naar de vaardigheid van leerlingen in vreemde talen in 16 Europese landen en taalgemeenschappen. Het rapport beschrijft:

 • de resultaten voor Nederland ten opzichte van andere landen,
 • verschillen tussen categorieën leerlingen binnen Nederland,
 • verschillen in de organisatie van onderwijs in Engels en Duits en
 • scholen met een versterkt talenprofiel en tweetalig onderwijs in Nederland.