​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Vwo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vaardigheidstoetsing

Vaardigheidstoetsen Chinees A1

4-3-2015
Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Liu-Chau, X.H., & Smulders, C. (2012). Vaardigheidstoetsen Chinees A1. Enschede: SLO.
Vaardigheidstoetsen Chinees A1 biedt toetsen voor alle vaardigheden. Voor schrijven zijn zowel opgaven geconstrueerd voor schrijven op de computer als met de hand. Het betreft een losbladige uitgave in een handige verzamelmap. Voor elke vaardigheid is er een leerlingenboekje. De luisterfragmenten en de leerlingenboekjes zijn opgenomen op de bijbehorende cd-rom.