​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Vwo
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Cultuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vaardigheidstoetsing

Vaardigheidstoetsen Chinees A2

31-7-2018
Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, C., & Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO.
Vaardigheidstoetsen Chinees A2 biedt toetsen voor alle vaardigheden voor havo en vwo. Voor schrijven zijn zowel opgaven geconstrueerd voor schrijven op de computer als met de hand. Het betreft een losbladige uitgave in een handige verzamelmap. Voor elke vaardigheid is er een leerlingenboekje. De luisterfragmenten en de leerlingenboekjes zijn opgenomen op de bijbehorende cd-rom. De toetsen zijn ook als schoolexamentoetsen te gebruiken.