​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Cultuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Toetsing
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vaardigheidstoetsing
 • Taalverwerving

Vaardigheidstoetsen Chinees A2

4-3-2015
Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., Jianghui-Baardman, E., Lin, S.,Liu-Chau, X.H., Smulders, C., & Vuong, N. (2013). Vaardigheidstoetsen Chinees A2. Enschede: SLO.
Vaardigheidstoetsen Chinees A2 biedt toetsen voor alle vaardigheden voor havo en vwo. Voor schrijven zijn zowel opgaven geconstrueerd voor schrijven op de computer als met de hand. Het betreft een losbladige uitgave in een handige verzamelmap. Voor elke vaardigheid is er een leerlingenboekje. De luisterfragmenten en de leerlingenboekjes zijn opgenomen op de bijbehorende cd-rom. De toetsen zijn ook als schoolexamentoetsen te gebruiken.