​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Hbo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Engels
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Leerlijn
 • Tussendoelen
 • ICT
 • Aansluiting PO-VO
 • Differentiatie
 • Toetsing
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • Versterkt taalonderwijs
 • ERK
 • Eibo
 • Europees Taalportfolio

Vakdossier Engels basisschool

4-3-2015
Toorenburg, H. van, & Bodde-Alderlieste, M. (2003). Vakdossier Engels basisschool. Enschede: SLO.
Dit vakdossier is bedoeld voor beleidsmakers, lerarenopleiders, materiaalontwikkelaars, onderzoekers en leerkrachten die betrokken zijn bij Engels op de basisschool. In dit document uit 2003 worden, op basis van een aantal documenten, uitspraken gedaan over de stand van zaken en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Engels op de basisschool. Het vakdossier vormt een bron voor het proces van periodieke revisie en monitoring van de kerndoelen. Tevens kan het een hulp zijn om de kerndoelen te interpreteren en verhelderen bij de ontwikkeling van leerlijnen en tussendoelen.