​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Frans
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Examensyllabus
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • ERK

Vakdossier Frans/Duits

4-3-2015
Canton, J., & Klein, D. (2009). Vakdossier Frans/Duits. Enschede: SLO.
Dit vakdossier Duits/Frans is bedoeld voor docenten, beleidsmakers, lerarenopleiders, materiaalontwikkelaars en onderzoekers. Doel is inzicht te geven in de achteruitgang in prestaties van eindexamenleerlingen havo/vwo in de vakken Duits en Frans, zoals gebleken uit een eerder onderzoek van het Cito. In dit dossier gaan de auteurs eerst in op de oorzaken. Zij noemen onder andere de veranderde urentabel, de periode van de deelvakken Frans1 en Duits1 en het feit dat de eindexamencijfers tot stand komen door middeling van schoolexamen en centraal schriftelijk examen, wat tot een calculerende houding bij leerlingen zou leiden. Als mogelijke oplossingen noemen de auteurs onder meer de invoering van het ERK, het toewerken naar (internationale) certificaten, het inzetten van andere didactieken en de herscholing van docenten. Ook wijzen de auteurs op aanbevelingen die door anderen zijn gedaan, zoals de Onderwijsraad, het Cito en de sectiebesturen Duits en Frans van Levende Talen.
Contactpersoon