​​​
Sector
 • Vo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Po
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Digitale beelden gebruiken
 • Digitale geletterdheid
 • Leermiddelen en ICT
 • Mediawijsheid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Vreemdetalendidactiek

Vernieuwende vreemdetalendidactiek

4-3-2015
Jauregi, K. (2013). Vernieuwende Vreemdetalendidactiek. Lectorale rede. Fontys.
Hoe dragen nieuwe media bij aan het vernieuwen van het vreemdetalenonderwijs? Welke toepassingen zijn beschikbaar voor het vreemdetalenonderwijs? Hoe kunnen taalleerprocessen worden geoptimaliseerd door nieuwe media? Welke didactiek hoort daarbij? Wat zijn de rollen van opleiders, docenten en studenten? Wat zijn kenmerken van effectieve werkvormen en taken die betekenisvolle leerprocessen bevorderen? En, wat zijn de uitdagingen en risico’s?
 
In deze lectorale rede wordt op deze vragen ingegaan.