​​​
Sector
 • Basisonderwijs
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Digitale beelden gebruiken
 • Digitale geletterdheid
 • ICT
 • Leermiddelen en ICT
 • Leermiddelen arrangeren
 • Mediawijsheid
 • Taakgericht onderwijs
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Vernieuwende vreemdetalendidactiek

4-3-2015
Jauregi, K. (2013). Vernieuwende Vreemdetalendidactiek. Lectorale rede. Fontys.
In deze lectorale rede staat het leren van vreemde talen in een veranderende maatschappij centraal en meer in het bijzonder de rol van de nieuwe media in het optimaliseren van betekenisvolle taalleerprocessen. Ingegaan wordt op vragen als: Hoe dragen nieuwe media bij aan het vernieuwen van het vreemdetalenonderwijs? Welke toepassingen zijn beschikbaar voor het vreemdetalenonderwijs? Hoe kunnen taalleerprocessen worden geoptimaliseerd door nieuwe media? Welke didactiek hoort daarbij? Wat zijn de rollen van opleiders, docenten en studenten? Wat zijn kenmerken van effectieve werkvormen en taken die betekenisvolle leerprocessen bevorderen? En, wat zijn de uitdagingen en risico’s?