​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
 • Internationaal
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Internationalisering

VerstERKt over de grens. Internationalisering en het ERK

31-7-2018
Berben, M., Haaksma, T., Hardeveld, van J., & Richters J. (2011). VerstERKt over de grens. Internationalisering en het ERK. Amersfoort: CPS.

Deze publicatie koppelt internationaliseringsactiviteiten aan doelen uitgedrukt in termen van het ERK. De publicatie is van belang voor docenten moderne vreemde talen en schoolleiders die zich bezighouden met of oriënteren op internationalisering. Het eerste hoofdstuk gaat in op het ERK en de nagestreefde taalniveaus in verschillende schooltypes. In hoofdstuk 2 beschrijven de auteurs verschillende scenario's voor internationalisering. Hoofdstuk 3 gaat over voorbereidende taken van de docent en de leerlingen bij internationalisering op school. Hoofdstuk 4 geeft voorbeelden van taaltaken en –projecten voor internationalisering. Hoofdstuk 5 ten slotte gaat in op de mogelijkheid door het aanpassen van vragen en opdrachten een taak op het gewenste ERK-niveau te formuleren.