​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Kerndoelen
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek

VerstERKt over de grens. Internationalisering en het ERK

4-3-2015
Berben, M., Haaksma, T., Hardeveld, van J., & Richters J. (2011). VerstERKt over de grens. Internationalisering en het ERK. Amersfoort: CPS.
Deze publicatie is van belang voor docenten moderne vreemde talen en schoolleiders die zich bezighouden met of oriënteren op internationalisering in het onderwijs. Zij behandelt de koppeling van internationaliseringsactiviteiten aan kerndoelen uitgedrukt in termen van het ERK. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op het ERK en de benodigde taalniveaus in verschillende schooltypes. In hoofdstuk 2 beschrijven de auteurs verschillende scenario's voor internationalisering, hoofdstuk 3 gaat over voorbereidende taken van de docent en de leerlingen bij internationalisering op school. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden tot differentiatie naar ERK-niveau.