​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Basisonderwijs
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Professionalisering
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Integratie taal en cultuur
 • Interculturele competentie
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

Vreemdetalenonderwijs: een (inter)cultureel avontuur?

4-3-2015
Fasoglio, D., & Canton, J. (2009). Vreemdetalenonderwijs: een (inter)cultureel avontuur? Enschede: SLO.
Tegenwoordig is de multiculturele samenleving een feit en integratie een noodzaak. Daarom zou interculturele competentie een onmisbaar onderwerp op de onderwijsagenda moeten worden. Onder interculturele competentie verstaan de auteurs het kunnen leggen van relaties tussen verschillende culturen in termen van begrip, acceptatie en waardering.
Deze publicatie doet verslag van de resultaten van een verkennend onderzoek onder docenten moderne vreemde talen in Nederland naar de perceptie van het begrip interculturele competentie en de aandacht die aan interculturele aspecten van het taalgebruik in de taallessen wordt besteed.