​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Schoolbeleid
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Internationalisering

Vroege vogels. Europees Taalportfolio en Europees Referentiekader: praktijkervaringen van pioniers

31-7-2018
Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D., & Nieuwenhoven, E. van. (2008). Vroege vogels. Europees Taalportfolio en Europees Referentiekader: praktijkervaringen van pioniers. Leiden/Enschede: Expertisecentrum MVT/SLO.
Docenten moderne vreemde talen en schoolleiders die zich bezighouden met of oriënteren op internationalisering in het onderwijs kunnen in deze publicatie meer lezen over hoe internationaliseringsactiviteiten zich verhouden tot het ERK. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn:
 • de benodigde taalniveaus in verschillende schooltypes;
 • verschillende scenario's voor internationalisering;
 • voorbereidende taken van de docent en de leerlingen bij internationalisering op school;
 • mogelijkheden tot differentiatie naar ERK-niveau.