​​​
Sector
 • Volwasseneneducatie
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Wo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Vo
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Pabo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Arabisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
 • Turks
 • Chinees
 • Italiaans
 • Russisch
Leerplankundig thema
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Leermiddelen
 • Leermiddelen en ICT
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Europees Taalportfolio
 • Taalverwerving

Wat kan ik lezen? Teksten met taken bij de descriptoren van het Europees taalportfolio voor gebruik in de volwasseneneducatie

4-3-2015
Kleunen, E. van, Leenders, E., & Noijons, J. (2004). Wat kan ik lezen? Teksten met taken bij de descriptoren van het Europees taalportfolio voor gebruik in de volwasseneneducatie. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen in het volwassenenonderwijs, materiaalontwikkelaars, onderzoekers en opleiders en gaat over de vraag hoe het Taalportfolio bruikbaar kan zijn voor het moderne vreemde talen onderwijs aan volwassenen en of aanpassing van descriptoren voor volwassenen wenselijk is. De publicatie geeft voorbeelden van leesteksten met opdrachten bij de descriptoren van de verschillende ERK-niveaus. De teksten zijn niet bedoeld om veelvuldig te kopiëren of als toetsmateriaal gebruikt te worden. Het opnemen van deze teksten is educatief bedoeld: docenten hebben een illustratie van teksten met taken die bij een bepaalde descriptor van een bepaald taalbeheersingsniveau behoren. Docenten zijn hiermee beter in staat zelf taalmateriaal te zoeken dat past bij een bepaald niveau en een bepaalde descriptor.