​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Spaans
Leerplankundig thema
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • ERK

Wat vinden docenten van het www.erk.nl? Resultaten online-enquête

4-3-2015
Fasoglio, D. (2012). Wat vinden docenten van het www.erk.nl? Resultaten online-enquête. Enschede: SLO.
Deze publicatie is relevant voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de invoering en toepassing van het Europees Referentiekader, dat in 2011 tien jaar bestond. In 2008 is een omvangrijk ERK-implementatieplan gestart, met als belangrijkste product de website www.erk.nl. Dit document bevat de resultaten van een on-line enquête onder docenten Duits, Engels, Frans en Spaans, bedoeld om het volledig ontwikkelde product te evalueren. Die resultaten zijn overwegend positief. De website geniet grote bekendheid onder docenten. Zij kunnen er over het algemeen vinden wat ze nodig hebben en vinden de structuur overzichtelijk. Aanbevelingen die gedaan worden hebben betrekking op onder meer het actueel houden van het onderdeel over relevante publicaties en links.