​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Praktijkonderwijs
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Spreken
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
Leerplankundig thema
 • Competentiegericht onderwijs
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Toetsing
 • Professionalisering
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Vreemdetalendidactiek
 • Vaardigheidstoetsing
 • Taalverwerving

WebCEF

4-3-2015
Baten, L., Osborne, J., & D'Silva Hymers, Y. (2008). WebCEF. Geraadpleegd op 26 juni 2013.
Deze website is gericht op docenten (in opleiding) moderne vreemde talen, opleiders en studenten. Het WebCEF-project, gefinancierd door het Socrates-Minerva-programma van de Europese Commissie, is bedoeld om online samenwerking in het toepassen van het Europees Referentiekader te vergemakkelijken. Het eerste doel van de website is de gebruikers te helpen grip te krijgen op de descriptoren van het ERK. Een tweede doel is het opzetten van een 'community of practice', waarin online samengewerkt kan worden op het gebied van beoordeling van mondelinge taalvaardigheid. Zo is er de mogelijkheid opnames te uploaden en te laten beoordelen door deelnemers van de community; de opnames worden met aantekeningen beschikbaar gemaakt op de website.De WebCEF-site bevat video- en audio-opnames van taalleerders die vergelijkbare mondelinge productietaken uitvoeren op verschillende ERK-niveaus. Bij de voorbeelden wordt uitgelegd hoe kenmerken van de gesproken taal van de leerder samenhangen met de can do-statements voor dat specifieke ERK-niveau.
Contactpersoon