​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Spaans
Vakinhoud
 • Lezen
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • CLIL

Windows on CLIL, Content and language integrated learning in the European spotlight

31-7-2018
Maljers, A., Marsh, D., & Wolff, D. (2007). Windows on CLIL, Content and language integrated learning in the European spotlight. Haarlem: Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten tweetalig onderwijs, schoolleiders, ict-coördinatoren, ontwikkelaars van lesmateriaal, beleidsmakers en onderzoekers. Het is een bundel artikelen over de stand van zaken met betrekking tot tweetalig onderwijs in twintig Europese landen, waaronder Nederland. Verschillende kenmerken van 'good practice' worden beschreven. Daarnaast wordt voor elk land een korte geschiedenis van het tweetalige onderwijs gegeven en wordt ingegaan op de talige situatie en de daarmee verbonden politiek en onderwijspraktijk.