​​​
Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Wo
Vakgebied
 • Arabisch
 • Chinees
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Italiaans
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Lezen
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK

http://cefrwebconference.com/

18-2-2015
Tranter, G., & Philip, H. (2014). http://cefrwebconference.com/. Geraadpleegd op 28-07-2014.
Op 28 en 29 maart 2014 werd een virtueel platform gecreëerd waarop 415 deelnemers met elkaar van gedachten wisselden over wat de stand van zaken nu is met betrekking tot het ERK en wat die zou bij voorkeur zou moeten zijn over tien jaar. Op deze website zijn alle bijdragen te vinden. Het onderwerp van de bijdragen evenals informatie over degene die het onderwerp inleidt, is kort schriftelijk vastgelegd. De inleidingen en discussie zelf zijn opgenomen en kunnen worden teruggeluisterd.
Contactpersoon