​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Praktijkonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
 • Schrijven
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Vakdidactiek
 • Differentiatie
 • Leerlingenmateriaal
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Doeltaal-voertaal
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

wERK in het veld. Ervaringen met ERK-implementatie gebundeld

4-3-2015
Fasoglio, D., Beeker, A., Canton, J., Klein, D., & Trimbos, B. (2010). wERK in het veld. Ervaringen met ERK-implementatie gebundeld. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, schoolleiders en taalcoördinatoren. Het bevat de ervaringen van negen scholen die in een tweejarig traject ERK in hun talenonderwijs hebben geïmplementeerd. Die ervaringen kunnen dienen als inspiratiebron en richtsnoer voor andere scholen. In de interviews met de kartrekkers op de deelnemende scholen worden telkens de speerpunten en de concreet bereikte resultaten gepresenteerd. Daarna volgen zeven struikelblokken waarover de scholen zich gezamenlijk gebogen hebben en waarbij zij mogelijkheden voor aanpak hebben voorgesteld. Afgesloten wordt met een beknopte lijst aandachtspunten voor een succesvolle implementatie van ERK.