​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Referentiekader
 • Referentieniveaus
 • Vakdidactiek
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Leerlingenmateriaal
 • Leermiddelen
 • Schoolbeleid
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving
 • Vreemdetalendidactiek

wERKwijzer en wERKwaaier. Gespreksvaardigheid in de klas

4-3-2015
Zuijdgeest, M., Burg, C. van der, Sol, V., & Fransen, A. (2010). wERkwijzer en wERKwaaier. Gespreksvaardigheid in de klas. Amersfoort: CPS.
De wERKwijzer en wERKwaaier zijn bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, taalcoördinatoren en schoolleiders. De wERKwijzer laat zien hoe het ERK geïntegreerd kan worden in de reguliere lessen, mét behoud van de leergang. Aan de orde komen: de rol van de schoolleiding bij de invoering ervan; de ERK-streefniveaus in het vo; het opschuiven van niveau tot niveau; ERK en de leergang; werkvormen voor taakgericht werken; spreken en gespreksvaardigheid (te gebruiken bij de CPS wERKwaaier). Verder is er een bronnenlijst die de weg wijst naar relevante publicaties omtrent het Europees Referentiekader. In de bijlagen: Westhoff (2008) 'Een 'schijf van vijf’voor het vreemdetalenonderwijs' en een ERK screeningslijst.