​​​
Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Referentiekader
 • Exemplarisch lesmateriaal
Vakspecifiek thema
 • ERK
 • Taalverwerving

wERKwijzer en wERKwaaier. Gespreksvaardigheid in de klas

31-7-2018
Zuijdgeest, M., Burg, C. van der, Sol, V., & Fransen, A. (2010). wERkwijzer en wERKwaaier. Gespreksvaardigheid in de klas. Amersfoort: CPS.
De wERKwijzer en wERKwaaier zijn bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, taalcoördinatoren en schoolleiders. De wERKwijzer laat zien hoe het ERK geïntegreerd kan worden in de reguliere lessen, mét behoud van de leergang.
Aan de orde komen:
 • de rol van de schoolleiding bij de invoering ervan;
 • de ERK-streefniveaus in het vo;
 • het opschuiven van niveau tot niveau;
 • ERK en de leergang;
 • werkvormen voor taakgericht werken;
 • spreken en gespreksvaardigheid (te gebruiken bij de CPS wERKwaaier).
 • een bronnenlijst die de weg wijst naar relevante publicaties omtrent het Europees Referentiekader.