​​​
Sector
 • Basisonderwijs
Vakgebied
 • Engels
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Internationalisering

Engels en wereldburgerschap voor alle leerlingen

23-3-2018

​Op 23 maart 2018 organiseert Nuffic de tweejaarlijkse conferentie English for all: voorbereid de wereld in plaats. Deze conferentie staat in het teken van het thema Engels en wereldburgerschap voor alle leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 in het basisonderwijs. 

Het programma van English for all

Naast een inspirerend plenair programma en een uitgevers kunt u kiezen uit 40 workshops, onder andere over:

 • starten met vvto
 • interactieve klassen-activiteiten
 • CLIL
 • wereldburgerschap
 • meertalige kinderen
 • storytelling

Bent u basisschoolleerkracht, - coördinator, - directeur of lerarenopleider? Noteer deze datum dan vast in uw agenda.

Meer informatie volgt via de website van Nuffic

Contactpersoon