​​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Alles over het schoolexamen

11-9-2018

Op deze pagina vindt u informatie en suggesties voor het ontwikkelen en afnemen van de schoolexamens moderne vreemde talen. Van wet- en regelgeving en hulpmiddelen die u kunt gebruiken voor het inrichten van het schoolexamen tot het toetsen en beoordelen van taalvaardigheden.

Wat is precies landelijk voorgeschreven? Welke ruimte heeft u om eigen beslissingen te maken?

Dat staat voor het vmbo, zowel voor de beroepsgerichte vakken als de AVO-vakken, beschreven in de publicatie Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo van Stichting Platforms Vmbo (SPV).  Voor het VSO is hierop een aanvulling geschreven: Wat moet en wat mag in het vso. Dit gaat onder meer over examenmogelijkheden en keuzes die scholen voor vso kunnen maken. Wat kan en mag in havo en vwo wordt duidelijk in dit overzicht, dat in samenwerking met het ministerie van OCW tot stand is gekomen. Het geeft scholen en besturen inzicht in de ruimte die er is om tegemoet te komen aan alle leerlingen, zodat die ruimte nog beter benut kan worden.

Plusdocument

Naast het diploma kunt u in het Plusdocument de bijzondere prestaties beschrijven die leerlingen gedurende hun schoolloopbaan hebben geleverd anders dan hun prestaties voor de reguliere vakken. Dit betekent waardering voor wat ze hebben gedaan aan brede vorming en talentontwikkeling.

Handreikingen Schoolexamen

SLO maakt voor alle examenvakken handreikingen. In de handreikingen leggen we uit wat moet en wat mag en welke keuzes u kunt maken bij de inrichting van het onderwijs en het schoolexamen. Ook worden suggesties gegeven voor vorm en inhoud van PTA’s, schoolexamentoetsen en worden hulpmiddelen aangeboden voor de inrichting van het schoolexamen.

​ ​Handreikingen Schoolexamen

vmbo ​havo/vwo

​Duits (binnenkort online)

Engels

Frans


 

Arabisch Turks

Duits Engels Frans

Italiaans Russisch Spaans

Italiaans Russisch Spaans (elementair)

 

Toetsen en beoordelen met het ERK

Hoe zet je een goed taaltoets voor het schoolexamen in elkaar? Waarop beoordeel je? Zijn er voorbeelden van opgaven beschikbaar? Op al deze vragen geeft Toetsen en beoordelen met het ERK antwoord. Deze publicatie biedt praktische hulp bij alle aspecten die bij toetsing van belang zijn.