​​​
Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Duits
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Literatuur
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Doeltaal-voertaal
 • ERK
 • Grammaticaonderwijs
 • Literatuuronderwijs
 • Taalverwerving
Trefwoorden
 • Belevingsonderzoek

Belevingsonderzoek Duits 2017

15-1-2018

​Duitsland Instituut Amsterdam. (2017). Belevingsonderzoek Duits 2017. Amsterdam: Duitsland Instituut Amsterdam.

Het Belevingsonderzoek Duits is een onderzoek naar de beleving van het vak Duits onder middelbare scholieren. Het is de tweede keer dat het onderzoek is uitgevoerd. De eerste keer was in 2010, naar aanleiding van de aanhoudend lage belangstelling voor het vak Duitse taal en cultuur onder studenten. De resultaten leidden tot de oprichting van de Actiegroep Duits, die zich sterk maakt voor de Duitse taal in Nederland. De Actiegroep organiseert bijvoorbeeld de jaarlijkse Dag van de Duitse taal en de gastlessen met het Mach-mit-Mobil.

Conclusie:

De beleving van het schoolvak Duits is licht verbeterd, net als het Duitslandbeeld van de leerlingen. Maar de positie van het schoolvak Duits is nog steeds precair. Te weinig leerlingen raken op een duurzame manier geprikkeld door de lesstof.


Onderlinge verbanden:

 • Er is een significante samenhang tussen de hoeveelheid Duits die leraar en leerlingen in de les spreken enerzijds en de waardering voor het vak en het besef van het nut ervan anderzijds.
 • Als er in de les aandacht is voor actuele ontwikkelingen in Duitstalige landen, waarderen leerlingen het vak meer en beseffen ze het nut ervan beter.

Enkele aanbevelingen:

 

Beleidsmatig -

 • Maak meer ruimte vrij voor literatuuronderwijs in de Duitse les.
 • Versterk het bewustzijn van de socioculturele, economische en maatschappelijke waarde van het beheersen van de Duitse taal voor Nederland.
 • Maak specifiek voor het vak Duits, dat een lerarentekort heeft, beleid dat erop is gericht het aantal studenten aan lerarenopleidingen te verhogen (zie hiervoor ook schoolleiders- enquête uit 2015).

In de lespraktijk -

 • Laat de lesmethode los, door zelf overzicht over het curriculum te houden, eigen materiaal te ontwikkelen en ideeën uit te wisselen binnen de sectie Duits, met andere secties en met andere scholen.
 • Spreek Duits in de les en houd dat zoveel mogelijk vol. Maak gebruik van taken waarmee de leerlingen zoveel mogelijk - op een natuurlijke manier - de doeltaal (Duits) gebruiken.
 • Spreek met de sectie goed af welke vaardigheden getoetst worden. Geef ook literatuur, actualiteit en cultuur een plek in het PTA (programma van toetsing en afsluiting).

Over de onderzoeksmethode:

 • Kwantitatief onderzoek, uitgevoerd met behulp van digitale vragenlijsten. Hieraan hebben 2.796 leerlingen en 31 docenten deelgenomen.
 • Aanvullend kwalitatief onderzoek met 11 andere docenten, in de vorm van telefonische interviews. Deze dienden ter verdere interpretatie van de onderzoeksresultaten.
 • Anders dan in 2010 zijn bij dit onderzoek onderlinge verbanden onderzocht.