​​​
Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
Leerplankundig thema
 • Internationaal
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • ERK

Common European Framework of Reference

6-7-2017

​Council of Europe (2017). The Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching and assessment. Strasbourg Cedex: Council of Europe.

Transparantie en samenhang in het moderne vreemdetalenonderwijs in Europa

Met het Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching and assessment (CEFR), oftewel het Europees Referentiekader (ERK) kunt u taalprogramma's, curriculum richtlijnen en leermaterialen ontwikkelen. De zes taalniveaus zorgen voor transparantie en samenhang in het moderne vreemdetalenonderwijs binnen Europa.

Op de website van het Europees Referentiekader vindt u een verscheidenenheid aan bronnen, opbrengsten van projecten en handreikingen. Zo kunt u handreikingen downloaden waarmee u bijvoorbeeld ERK-toetsen kunt ontwikkelen of een taalportfolio kunt opzetten.

Taalprofielen 2015

Op basis van het Common European Framework of Reference heeft SLO voor het moderne vreemdetalenonderwijs in Nederland 'Taalprofielen 2015' ontwikkeld. Hierin vindt u o.a. ik-kan-beschrijvingen op alle zes de taalniveaus met vele voorbeelden.