​​​
Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
  • Engels
  • Nederlands
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Diagnostische tussentijdse toets
  • Doelen
  • Tussendoelen

concept advies tussendoelen kernvakken onderbouw vo

23-1-2015

SLO. (2012). Concept-advies tussendoelen kernvakken onderbouw vo. Enschede: SLO.

Dit document bevat de tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen onderbouw vo die SLO in opdracht van het Ministerie van OCW heeft ontwikkeld als basis voor de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Tussendoelen beschrijven welke doelen leerlingen aan het eind van respectievelijk 2 vmbo en 3 havo/vwo moeten beheersen in termen van kennis en vaardigheid.