​​​
Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Aansluiting PO-VO
  • Differentiatie
Vakspecifiek thema
  • Vreemdetalendidactiek
Trefwoorden
  • Rapport

Differentiation to improve the articulation between levels

30-7-2018

Kraay, A. P. de (2016). Differentiation to improve the articulation between levels: In the teaching of English in primary and secondary education in the Netherlands. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Het leren van Engels in het Nederlandse basisonderwijs gebeurt op verschillende manieren en leidt tot verschillende taalvaardigheidsniveaus, waarmee het voortgezet onderwijs geen rekening houdt. Gedifferentieerd taalonderwijs in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zou de aansluiting tussen deze twee niveaus kunnen verbeteren. Of dat het geval is, wordt in dit proefschrift beschreven. Dat gebeurt aan de hand van deelonderzoeken. Die proberen de vraag te beantwoorden hoe en in welke mate het Engels in het laatste jaar van het basisonderwijs en het eerste jaar van het voortgezet onderwijs van elkaar verschillen en wat het effect is van gedifferentieerd Engels taalonderwijs op de houding van leerlingen wat het leren van Engels betreft en de ontwikkeling van hun Engelse taalvaardigheid in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.