​​​
Sector
 • Gymnasium
 • Vwo
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Lezen
 • Spreken
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
Vakspecifiek thema
 • Integratie taal en cultuur
Trefwoorden
 • digitale handreiking

Digitale handreiking schoolexamen Chinees

27-3-2018
SLO (2015). http://handreiking-se-chinees.slo.nl/. Geraadpleegd op 22-09-2015.

De digitale handreiking SE Chinees:

 • gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn
 • doet suggesties voor de ontwikkeling van het PTA en van toetsen voor de verschillende examendomeinen aan de hand van voorbeeldopgaven en links naar relevante documentatie en sites.

Chinees is met ingang van het schooljaar 2015-2016 formeel een eindexamenvak op het vwo. Het vak heeft in het vwo dezelfde status als Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Turks. Wordt Chinees al in de onderbouw aangeboden, dan kan het vak in de tweede fase als tweede of derde moderne vreemde taal worden gekozen in het gemeenschappelijk deel, in de profielen C&M en E&M en in de vrije ruimte. Als Chinees alleen in de tweede fase van het vwo kan worden gekozen, krijgt het vak de benaming 'elementair' en kan het uitsluitend als examenvak in het vrije deel worden opgenomen.

.