​​​
Sector
 • Vo
 • Vwo
 • Gymnasium
Vakgebied
 • Chinees
Vakinhoud
 • Cultuur
 • Gesprekken voeren
 • Kijken en luisteren
 • Schrijven
 • Lezen
 • Spreken
 • Literatuur
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Schoolexamen
Vakspecifiek thema
 • Integratie taal en cultuur
 • Taalverwerving
Trefwoorden
 • digitale handreiking

Digitale handreiking schoolexamen Chinees

21-9-2015
SLO (2015). http://handreiking-se-chinees.slo.nl/. Geraadpleegd op 22-09-2015.
De digitale handreiking SE Chinees biedt scholen die het examenvak Chinees aanbieden, uitgebreide informatie over de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen Chinees. Chinees is met ingang van het schooljaar 2015-2016 formeel een eindexamenvak op het vwo. Het vak heeft in het vwo dezelfde status als Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Italiaans, Russisch en Turks. Wordt Chinees al in de onderbouw aangeboden, dan kan het vak in de tweede fase als tweede of derde moderne vreemde taal worden gekozen in het gemeenschappelijk deel, in de profielen C&M en E&M en in de vrije ruimte. Als Chinees alleen in de tweede fase van het vwo kan worden gekozen, krijgt het vak de benaming 'elementair' en kan het uitsluitend als examenvak in het vrije deel worden opgenomen.

De handreiking gaat in op de specifieke aspecten die bij de inrichting van het schoolexamen Chinees aan de orde zijn en doet aan de hand van voorbeeldopgaven en links naar relevante documentatie en sites onder meer suggesties voor de ontwikkeling van het PTA en van toetsen voor de verschillende examendomeinen.