​​​
Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Spreken
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Doeltaal-voertaal

Doeltaal Leertaal - Een didactiek en een professionalingstraject

15-9-2016

​Dönszelmann, S., Kaal, A., Beishuizen, J. & De Graaff, R. (2016). Doeltaal Leertaal. Een didactiek en een  professionaliseringstraject. Levende Talen Tijdschrift 17-3: 35-45.

ISBN

1566-2713

​Dit artikel rapporteert over het eerste deel van een didactisch ontwerponderzoek betreffende doeltaalgebruik in mvt-lessen in het voortgezet onderwijs. Het Duurzaam Doeltaal-project tracht doeltaalgebruik en de effecten daarvan concreet te maken. Het geeft een samenvatting van de theoretische basis die nodig is om een doeltaaldidactiek op te stellen en beschrijft de ontwikkeling die de docenten doormaakten tijdens een intensief scholingstraject.

Twee vragen staan centraal:

- Is er, binnen het reguliere mvt-onderwijs, een verband tussen verantwoord doeltaalgebruik van de docent en prestaties/motivatie van leerlingen?

- Kunnen mvt-docenten zich verantwoord doeltaalgebruik eigen maken via de beproefde teacher education-methodiek en wordt de aangeleerde methode duurzaam toegepast?

Daarbij hoort ook de vraag naar welke talige, didactische en pedagogische kenmerken horen bij verantwoord doeltaalgebruik.