​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Leerplankundig thema
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Vreemdetalendidactiek
Trefwoorden
  • formatief evalueren

Embedding formative assessment

27-3-2018

​Wiliam, D. & Leahy,S. (2015). Embedding formative assessment: Practical techniques for k-12 classrooms. West Palm Beach, FL: Learning Sciences International.

Wat is formatieve evaluatie? Op deze vraag gaat Dylan Wiliam op praktische wijze in dit boek in. Hij presenteert een benadering waarin hij vijf componenten onderscheidt (strategieën) die hij voorwaardelijk beschouwt voor succesvolle toepassing van ´formatieve evaluatie´. Elk van de strategieën wordt geïllustreerd met talrijke praktische technieken voor verschillende vakken. Bij formatieve evaluatie gaat het erom bewijsmateriaal te verzamelen om het vervolgonderwijs vorm te geven. Zowel docent, leerling als medeleerling hebben hierbij een actieve rol. Mits juist toegepast, helpt formatieve evaluatie de kwaliteit van onderwijzen en leren verbeteren en de onderwijsprestaties verhogen. Het ultieme doel van ´formatieve evaluatie´ is dat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leren.