​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Vakinhoud
  • Cultuur
  • Gesprekken voeren
  • Kijken en luisteren
  • Lezen
  • Literatuur
  • Schrijven
  • Spreken
Trefwoorden
  • geschiedenis van het talenonderwijs

Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland

27-3-2018

Hulshof, H., Kwakernaak, E., Wilhelm, F. (2015). Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland. Groningen: Passage.

ISBN

97890 5452 315 4 / NUR 616

​Dit boek geeft een samenhangend beeld van de geschiedenis van het onderwijs in de moderne talen in Nederland vanaf ongeveer 1500 tot heden, met name binnen het voortgezet onderwijs. Wat werd binnen die vakken onderwezen? Hoe werd er onderwezen? Met wat voor leermiddelen en met welke didactische aanpak? Door wat voor onderwijzers en leraren? Wie waren de toonaangevers? De geschiedschrijving daarvan is niet compleet zonder de achtergronden: particuliere vormen van talenonderwijs, de ontwikkeling van het schoolsysteem in Nederland, het pedagogisch klimaat, en achter dat alles de culturele, sociale, economische en politieke ontwikkelingen.