​​​
Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Engels
Trefwoorden
  • lingua franca

Het Engels als lingua franca.

12-12-2017

Essen, A. van (2001). Het Engels als lingua franca. Levende Talen Tijdschrift 2/1, 3-10.

In de afgelopen jaren zijn nogal wat publicaties verschenen over de de speciale plaats die het Engels als vreemde taal aan het innemen is ten opzichte van de andere talen in de wereld. Wat bij deze verander(en)de positie met name opvalt, is de toegenomen interactie in het Engels tussen niet-autochtone (=non-native) sprekers van die taal. Waar dit zo is, gebruiken sprekers het Engels vooral als taal voor specifieke doeleinden. En wat minstens zo opvalt, is dat er vooralsnog geen tekenen zijn die er op duiden dat aan dit feit in ons land onderwijskundige conclusies worden verbonden. Dit artikel wil daartoe enige stof tot nadenken bieden en een enkele concrete suggestie doen.