​​​
Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Alle moderne vreemde talen
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
Trefwoorden
  • vergelijkende studies

Het onderrichten van vreemde talen op school in Europa - uitgave 2017

18-1-2018

​Eurydice (2017). Het onderrichten van vreemde talen op school doorheen Europa - Uitgave 2017. Brussel: Eurydice.

Welke talen leert men op school in Europa? Op welke leeftijd start de eerste en tweede vreemde taal? Welk beheersingsniveau worden leerlingen verondersteld te bereiken op het einde van het leerplichtonderwijs? Hoe worden de taalvaardigheden van nieuw aangekomen leerlingen met een migratieachtergrond beoordeeld en welke vorm van taalondersteuning is beschikbaar voor hen? Dit zijn slechts enkele van de onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe Eurydice publicatie Het onderrichten van vreemde talen op school doorheen Europa. De 2017-uitgave van deze studie heeft een brede focus en omslaat alle sleutelaspecten van het onderrichten en bestuderen van talen. De publicatie maakt deel uit van de Key Data serie die statistische gegevens combineert met informatie over onderwijsbeleid en –regulering. Deze vierde uitgave omvat 60 afzonderlijke indicatoren, ondergebracht in vijf verschillende hoofdstukken: 1. Context, 2. Organisatie, 3. Deelname, 4. Leerkrachten en 5. Onderwijsprocessen. Tal van bronnen liggen aan de basis van de indicatoren, zoals het Eurydice netwerk, Eurostat en de OESO-onderzoeken PISA en TALIS. Eurydice gegevens omvatten alle landen van de Europese Unie zowel als Bosnië en Herzegovina, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Montenegro, FYROM, Noorwegen, Servië en Turkije. Deze ‘Eurydice Highlights' bieden een snapshot van enkele van de voornaamste bevindingen uit het rapport.