​​​
Sector
  • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
  • Curriculum

Curriculumspiegel 2015: deel B vakspecifieke trendanalyse

31-7-2018

​SLO (2015). Curriculumspiegel 2015:  deel B: vakspecifieke trendanalyse. Enschede: SLO.

ISBN

978-90-329-2338-9

De Curriculumspiegel geeft de stand van zaken op leerplangebied in Nederland weer. De publicatie laat zien wat de belangrijkste trends en wensen op curriculumgebied zijn, bezien vanuit het perspectief van beleid, praktijk, wetenschap en maatschappij. De publicatie is interessant voor iedereen die professioneel bij het onderwijs betrokken is: van beleidsmakers tot schoolleiders en van bestuurders tot leraren. De Curriculumspiegel bestaat uit twee delen: een A-deel waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven, en een B-deel dat een vakspecifieke trendanalyse bevat. Het is de bedoeling dat de Curriculumspiegel tweejaarlijks verschijnt.

Contactpersoon