Herziening van het landelijke schoolcurriculum in 20184298325-9-2017 06:57:2652htmlFalseaspxBegin 2018 start Curriculum.nu, een vanuit de schoolpraktijk gedreven proces om het landelijke curriculum in het primair en voortgezet onderwijs te herzien.Nieuwspagina
Competenties leerkrachten Engels po in beeld brengen met de QuickScan!3076125-9-2017 12:40:49htmlFalseaspxSLO heeft voor Eibo, vvto en tpo QuickScans ontwikkeld. De competenties zijn in samenwerking met Nuffic, leerkrachten uit de praktijk en experts uit het onderwijsveld tot stand gekomen. Hiermee ...Nieuwspagina
Vandaag werken aan het onderwijs van morgen? Doe mee met Curriculum.nu!4545325-9-2017 06:57:26135htmlFalseaspxBen je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wil je als school hieraan bijdragen?Nieuwspagina
Leraren en schoolleiders gaan curriculum actualiseren3926625-9-2017 06:57:26255htmlFalseaspxOnder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen.Nieuwspagina
SLO ondersteunt ontwikkelteams van Curriculum.nu3938625-9-2017 06:57:26149htmlFalseaspxOnder de vlag Curriculum.nu buigen leraren en scholen zich in 2018 in ontwikkelteams over het curriculum van negen leergebieden.Nieuwspagina
De Mach mit Mobil3260525-9-2017 12:40:4910htmlFalseaspxMet de Mach-mit-Mobil kunt u leerlingen enthousiast maken voor de Duitse taal. De Mach-mit-Mobil rijdt vanuit het Goethe-Institut Rotterdam naar scholen in het hele land. Achter het stuur zitten ...Nieuwspagina
SLO verhuist de nevenlocatie in Utrecht1664025-9-2017 06:57:2671htmlFalseaspxPer 1 juli is de bestaande nevenlocatie van SLO in Utrecht verhuisd naar de Aidadreef 4 in Utrecht-Overvecht. Op de nieuwe locatie beschikt SLO niet alleen over vergaderzalen maar ook over zo'n 30 werkplekken voor SLO medewerkers.Nieuwspagina
Herberekenen examen cijfers bij vak afronden op een hoger niveau3261625-9-2017 12:40:49124htmlFalseaspxGoed nieuws voor scholen die hun leerlingen de kans bieden Duits, Engels of Frans af te ronden op een hoger niveau!Nieuwspagina
Status tussendoelen kernvakken2966325-9-2017 12:40:4944htmlFalseaspxDe tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zullen geen wettelijke status krijgen. De tussendoelen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van de kerndoelen, eind vmbo 2 en havo-vwo 3, zoals die ook voor de andere vakken zijn beschreven opNieuwspagina
Scan uw ict-vaardigheden!4623025-9-2017 12:40:493htmlFalseaspxScan uw ict-vaardigheden! Met deze app krijgt u een beeld van uw ict-gebruik in uw lespraktijk. Nieuwspagina