Curriculumspiegel: trendanalyse van het Nederlands curriculum3252621-11-2017 16:10:37175htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel 2017 zoomt in op curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen en houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van leraren en schoolleiders tot beleidsmakers en bestuurders.Nieuwspagina
Herziening van het landelijke schoolcurriculum in 20183255621-11-2017 16:10:37401htmlFalseaspxBegin 2018 start Curriculum.nu, een vanuit de schoolpraktijk gedreven proces om het landelijke curriculum in het primair en voortgezet onderwijs te herzien.Nieuwspagina
Competenties leerkrachten Engels po in beeld brengen met de QuickScan!3076120-11-2017 01:03:4135htmlFalseaspxSLO heeft voor Eibo, vvto en tpo QuickScans ontwikkeld. De competenties zijn in samenwerking met Nuffic, leerkrachten uit de praktijk en experts uit het onderwijsveld tot stand gekomen. Hiermee ...Nieuwspagina
Vandaag werken aan het onderwijs van morgen? Doe mee met Curriculum.nu!3243721-11-2017 16:10:37252htmlFalseaspxBen je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wil je als school hieraan bijdragen?Nieuwspagina
De Mach mit Mobil3260520-11-2017 01:03:4119htmlFalseaspxMet de Mach-mit-Mobil kunt u leerlingen enthousiast maken voor de Duitse taal. De Mach-mit-Mobil rijdt vanuit het Goethe-Institut Rotterdam naar scholen in het hele land. Achter het stuur zitten ...Nieuwspagina
Status tussendoelen kernvakken2966320-11-2017 01:03:4160htmlFalseaspxDe tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zullen geen wettelijke status krijgen. De tussendoelen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van de kerndoelen, eind vmbo 2 en havo-vwo 3, zoals die ook voor de andere vakken zijn beschreven opNieuwspagina