Geef Frans en Duits de ruimte in het onderwijs!1290419-2-2018 11:10:27733htmlFalseaspx​De visiegroep Buurtalen roept op tot versterking van de positie van de buurtalen in het Nederlandse onderwijs. In het manifest ‘Geef Frans en Duits de ruimte in het onderwijs!’, kunt u hier meer over lezen.Nieuwspagina
Intrekking wetsvoorstel DTT1292919-2-2018 11:10:277htmlFalseaspxIn het regeerakkoord is afgesproken dat de wettelijke basis voor het verplicht afnemen van een DTT zal worden geschrapt. Op 1 november is dan ook bij de Tweede Kamer aangekondigd dat het wetsvoorstel uit 2013 over leerlingvolgsysteem / DTT / internatio ..Nieuwspagina
Vroeg Engels leren gaat niet ten koste van Nederlands1293019-2-2018 11:10:275htmlFalseaspxBasisschoolleerlingen ondervinden geen hinder van het leren van Engels vanaf groep 1 in vergelijking met leerlingen die later met Engels starten. Dat blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen en Expertisecentrum Nederlands naar de effecten van vroeg ...Nieuwspagina
Status tussendoelen kernvakken2966319-2-2018 11:10:27129htmlFalseaspxDe tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zullen geen wettelijke status krijgen. De tussendoelen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van de kerndoelen, eind vmbo 2 en havo-vwo 3, zoals die ook voor de andere vakken zijn beschreven opNieuwspagina