In 2018 vinden bij de examens moderne vreemde talen verschillende pilots/onderzoeken plaats.2641220-5-2018 00:01:23190htmlFalseaspx​Dit jaar vinden bij de examens moderne vreemde talen verschillende pilots/onderzoeken plaats. Zie "Mededelingen over de eindexamens" ...Nieuwspagina
Winnaars Junior Speaking Contest 2018 bekend!2637020-5-2018 00:01:2311htmlFalseaspxNuffic organiseert sinds 2004 jaarlijks de Junior Speaking Contest . De finale van 2018 vond plaats op dinsdag 10 april in het Theater De Lieve Vrouw. Nieuwspagina
Praat mee over bouwstenen voor een nieuw curriculum!4375320-5-2018 00:01:23104htmlFalseaspxDit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en ...Nieuwspagina
Status tussendoelen kernvakken2966320-5-2018 00:01:23196htmlFalseaspxDe tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zullen geen wettelijke status krijgen. De tussendoelen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van de kerndoelen, eind vmbo 2 en havo-vwo 3, zoals die ook voor de andere vakken zijn beschreven opNieuwspagina