​​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Professionalisering

Vakspecifiek thema

  • Eibo
  • Vvto
  • TPO

Competenties leerkrachten Engels po in beeld brengen met de QuickScan!

14-9-2017

​SLO heeft voor Eibo, vvto en tpo QuickScans ontwikkeld. Deze zijn in samenwerking met Nuffic, leerkrachten uit de praktijk en experts uit het onderwijsveld tot stand gekomen. Hiermee kunt u op systematische wijze nagaan welke competenties aan de orde zijn als u in het basisonderwijs Engelse lessen verzorgt. Er zijn drie QuickScans:

  • Eibo
  • Vvto
  • Tpo

Voor meer informatie zie: Competenties leerkrachten Engels in het po.

Contactpersoon