​​​

Sector

  • Vmbo
  • Havo
  • Vwo

Vakgebied

  • Alle moderne vreemde talen

Leerplankundig thema

  • Centraal examen

Herberekenen examen cijfers bij vak afronden op een hoger niveau

1-7-2017

Goed nieuws voor scholen die hun leerlingen de kans bieden Duits, Engels of Frans af te ronden op een hoger niveau!

De inspectie biedt deze scholen de mogelijkheid de examencijfers te herberekenen tijdens een kwaliteitsonderzoek of een onderzoek in het kader van de Staat van het Onderwijs. Deze herberekening wordt op verzoek door de inspectie ‘handmatig’ gedaan en telt mee in de totaalscore voor de school. Per afgelegd examen op een hoger niveau wordt er 1,5 punt opgeteld bij het behaalde cijfer. Dit heeft een (positieve) invloed op het uiteindelijke en bijgestelde oordeel over de onderwijsresultaten. Het bijgestelde oordeel wordt vermeld en toegelicht in het inspectierapport naar aanleiding van het onderzoek.

Wilt u hier meer over weten, lees dan de uitleg van de Onderwijsinspectie over de weging van examens op een hoger niveau.

Contactpersoon