​​​
Sector
  • Vo
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
  • Engels
  • Nederlands
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Diagnostische tussentijdse toets

Intrekking wetsvoorstel DTT

24-1-2018

In het regeerakkoord is afgesproken dat de wettelijke basis voor het verplicht afnemen van een DTT zal worden geschrapt. Op 1 november is dan ook bij de Tweede Kamer aangekondigd dat het wetsvoorstel uit 2013 over leerlingvolgsysteem / DTT / internationaal onderzoek zal worden ingetrokken.  

Zojuist is de brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarmee het wetsvoorstel daadwerkelijk wordt ingetrokken.Contactpersoon