​​​
Sector
 • Po
 • Vso
 • Vo
Vakgebied
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Spaans
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Praat mee over bouwstenen voor een nieuw curriculum!

18-2-2018

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. 

In de ontwikkelsessies bepalen de teams wat de belangrijkste elementen zijn voor het nieuwe curriculum. Tussen de sessies kan iedereen in de consultatieperiodes reageren op de uitkomsten van de voorafgaande sessie en input leveren voor de volgende sessies. De tussenproducten worden dan besproken met ontwikkelscholen en andere betrokkenen. Om inbreng en reacties te verzamelen.

Ontwikkelteam Engels/moderne vreemde talen

De ervaringen en opbrengsten van ontwikkelteam Engels/moderne vreemde talen kun je volgen op hun website. In elke consultatiefase is het mogelijk op de tussenproducten feedback te geven. Dat kan individueel via de website, maar krachtiger is het om als groep feedback in te dienen.

Praat mee

Wil je meedenken en reflecteren op de tussenresultaten van de ontwikkelteams? Na ontwikkelsessie 1, 2 en 3 vinden consultatieperioden plaats. Tijdens een consultatieperiode kan je feedback geven op de tussenproducten van de ontwikkelteams. Alle data op een rijtje:


Periode 1: visie op het vak
Ontwikkelsessie: 14-16 maart
Consultatieperiode: 26 maart - 24 april 

Periode 2: grote opdrachten
Ontwikkelsessie: 23-25 mei
Consultatieperiode: 4 juni - 5 juli
 
Periode 3: kennis en vaardigheden
Ontwikkelsessie: 3-5 oktober
Consultatieperiode: 15 oktober - 13 november
 

Ontwikkelscholen Engels/moderne vreemde talen

Aan elk ontwikkelteam zijn ontwikkelscholen gekoppeld. Voor Engels/moderne vreemde talen zijn er 9 scholen betrokken: 1 vso-school, 3 po-scholen en 5 vo-scholen. Ontwikkelscholen geven input en feedback op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in de school? Daarnaast delen de ontwikkelscholen de ervaringen die zij zelf opdoen met de ontwikkelingen in het eigen schoolcurriculum, met elkaar en met de ontwikkelteams. Deze ervaringen zullen tevens benut worden in het vervolgproces bij het bepalen welke ondersteuning scholen nodig hebben bij de realisatie van de herziene kerndoelen en eindtermen in hun eigen schoolaanbod.

Stakeholders zijn betrokken

Stakeholders van het leergebied Engels en moderne vreemde talen zijn uitgenodigd om actief betrokken te blijven bij het hele proces en feedback te leveren in afstemming met hun achterban. Onder andere:

 • de vakvereniging Levende Talen
 • het Meesterschapsteam mvt
 • het netwerk universitaire lerarenopleiders Engels
 • het expertisecentrum mvt en het platform lerarenopleiders mvt
 • Vedocep - vereniging docenten Engels aan de Pabo
 • Nuffic