​​​
Sector
  • Vo
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
  • Duits
  • Chinees
  • Alle moderne vreemde talen

Drs. D.M. (Daniela) Fasoglio

Telefoon: (053) 4840 610
E-mail: d.fasoglio@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert moderne vreemde talen

Daniela Fasoglio is leerplanontwikkelaar moderne vreemde talen. Zij was projectleider van onder andere de handreikingen schoolexamens mvt havo/vwo, het ERK Masterplan, de examenpilot Chinees en het onderzoek naar het niveau schrijfvaardigheid bereikt bij Engels, Duits en Frans in havo/vwo. Zij houdt zich bezig met vraagstukken rondom de kwaliteitsborging van schoolexamens en formatieve evaluatie en is begonnen aan een onderzoek naar het assessment van gespreksvaardigheid Engels en Duits in de tweede fase vwo. Zij is tevens betrokken geweest bij de herziening van de publicatie Taalprofielen.

 Publicaties

 

 

Speaking skill levels of English attained in Dutch secondary education92638-2-2018 09:33:09177http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Daniela Fasoglio;Dirk TuinThis report shows the results of a study into the CEFR performance level for speaking skills achieved by students in the final year of vmbo, havo and vwo. The study was performed by SLO, in cooperation with Cambridge Assessment English, in the period from November, 2016 to March, 2017.Pdf-bestand
CEFR-level writing skills for English, German and French: a research study into the levels attained by Dutch students in havo (senior general secondary) and vwo (pre- university) education1101412-10-2015 16:26:349622http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Beeker, A.;Keuning, J.;Til, A. van.;Daniela Fasoglio;Kim de Jong This research report tries to link the writing skills in English, Germand and French of students of 5th form havo and 6th form vwo to the levels of the Common European Framework of Reference (CEFR) using a standard-setting procedure. It presents the results of the study and describes the design of the standard-setting procedure. Pdf-bestand
Chinees op school: van pilot naar invoering : advies invoering Chinese taal en cultuur in het vwo1101622-10-2013 10:18:111667http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Beeker, A.;Daniela FasoglioIn 2008 heeft SLO een leerplanvoorstel geschreven om voorbereidingen te treffen voor het verlenen van een formele status aan het vak Chinese Taal en Cultuur in het voortgezet onderwijs. Om het leerplanvoorstel te beproeven en om na te gaan of Chinees als nieuw schoolvak levensvatbaar is in Nederland, kreeg SLO opdracht een driejarige pilot uit te voeren. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, en op basis van de opgedane ervaringen zijn acht adviezen geformuleerd. Deze publicatie beschrijft de pilot en doet een voorstel voor het eindexamenprogramma Chinese taal en Cultuur voor het vwo. Pdf-bestand
Chinees op School: voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur ten behoeve van het vwo1101726-1-2015 11:57:34775http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Beeker, A.;Canton, J.;Daniela FasoglioSamen met de vakgroep Sinologie van de Universiteit Leiden, de opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie van de Hogeschool Zuyd in Maastricht en enkele Nederlandse middelbare scholen heeft SLO gewerkt aan een leerplan Chinese taal en cultuur. Deze samenwerking heeft geleid tot de publicatie 'Chinees op school'. Daarin wordt eerst de situatie verkend rondom het schoolvak Chinees in sommige Europese landen. Vervolgens komen alle aspecten aan de orde die relevant zijn voor de plaats van Chinees in het Nederlandse voortgezet onderwijs, zoals positie in het curriculum, studielasturen, haalbare eindniveaus en mogelijke aansluiting op de competentieniveaus van het Europees Referentiekader. Ook praktische aspecten van het vak worden aangestipt, zoals de invulling van het onderdeel cultuur, de aanpak in de les en de invoeringsproblematiek. Het leerplanvoorstel beoogt het Ministerie van OCW van alle nodige informatie te voorzien om een besluit te nemen over de invoering van Chinees als officieel examenvak, hopelijk al vanaf schooljaar 2009-2010 Pdf-bestand
Handreiking schoolexamen Chinese Taal en Cultuur vwo - Variant elementair1105916-3-2016 12:05:29105http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Smulders, C.;Daniela FasoglioSinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen zowel op papier als in de vorm van een website aangeboden. De digitale omgeving biedt de mogelijkheid om de informatie sneller te actualiseren en/of aan te vullen. Ook deze handreiking is opgebouwd volgens het nieuwe concept en bestaat uit twee onderdelen: dit basisdocument en de meer uitgebreide website. Deze handreiking voor Chinese Taal en Cultuur – Variant lang bevat uitwerkingen van alle eindtermen van het eindexamenprogramma. De handreikingen se bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen en hebben een niet voorschrijvend karakter. Pdf-bestand