​​​

L.M. (Liesbeth) Pennewaard MEd.

Telefoon: (053) 4840 632
E-mail: l.pennewaard@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar vmbo / vakexpert moderne vreemde talen

Liesbeth Pennewaard is leerplanontwikkelaar voor het vmbo. Inhoudelijk staan de leerplandialoog, de moderne vreemde talen en ICT regelmatig op haar agenda.

Zo is zij als onderwijskundige betrokken bij aansluitingsprojecten tussen vmbo en mbo, waaronder de vakmanschaps- en technologieroute en verkorte vmbo-mbo-hbo routes, talentontwikkeling en houdt zij zich bezig met professionaliseringtrajecten van opleidingsteams rond leerplanontwikkeling.

Met betrekking tot de moderne vreemde talen werkt ze mee aan de invoering van DTT (Diagnostische Tussentijdse Toets), het kernprogramma Engels en ondersteunt ze scholen bij maatwerkroutes zoals Engels afsluiten op een hoger niveau.

 Publicaties

 

 

Aansluiting Engels tussen vmbo-tl en mbo : ervaringen vanuit de onderwijspraktijk 1088816-4-2014 13:09:541678http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Nynke Jansma;Liesbeth Pennewaard Deze publicatie doet verslag van een onderzoek dat in 2013 is uitgevoerd onder studenten en docenten van een viertal mbo-opleidingen. Doel was een nadere verkenning van de aansluiting tussen vmbo-tl en mbo voor Engels. Er is met name gevraagd naar de ervaringen en waarnemingen van de betrokkenen: wat verwachten eerstejaarsstudenten van de aansluiting, hoe hebben tweedejaarsstudenten de aansluiting ervaren en wat zijn de waarnemingen en ervaringen van docenten? Pdf-bestand
Handreiking talenquests in het vmbo: taakgericht werken op A1 en A2 niveau van het Europes Referentie Kader1108726-10-2015 15:41:28254http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Beckers, C.;Perry, G.;Liesbeth PennewaardDeze publicatie dient als aanvulling op de Handreiking moderne vreemde talen vmbo en gaat met name in op de vraag hoe talenquests kunnen worden ingezet in het onderwijs, hoe je ze kunt evalueren . Verder worden praktische tips gegeven voor het zelf ontwikkelen van talenquests.Pdf-bestand
Moderne vreemde talen: vakspecifieke trendanalyse 20151129826-5-2015 15:03:3114391http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Daniela Fasoglio;Kim de Jong;Liesbeth Pennewaard;Bas Trimbos;Dirk TuinIn dit document presenteert het MVT-team van SLO het vreemdetalencurriculum in Nederland zoals beschreven in officiële documenten en materialen. Het gaat in op de positie van de talen in de curricula en op de landelijk vastgestelde kaders. Daarbij ligt de focus op het primair en algemeen voortgezet onderwijs. Verder besteedt het rapport aandacht aan nationale en internationale ontwikkelingen rondom het MVT-onderwijs. Het rapport besluit met een aantal aanbevelingen.Pdf-bestand
Samen werken aan taaltaken : handreiking voor het werken met taaltaken bij de moderne vreemde talen in het kader van de aansluiting vmbo-mbo1135026-10-2015 15:39:436035http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2008Nynke Jansma;Liesbeth PennewaardDeze handreiking is gebaseerd op de ervaringen uit het Project "Taaltaken in doorlopende leerlijnen"in 2008. Beschreven wordt hoe docenten van vmbo en mbo samen leerzame activiteiten kunnen ontwikkelen die uitmonden in het gezamenlijk uitvoeren van taaltaken door vmbo- en mbo-leerlingen.Door het persoonlijke contact tussen de docenten van beide opleidingen ontstaat meer zicht op elkaars onderwijs en een grotere betrokkenheid bij overdracht en aansluiting.De taaltaken in een levensechte, beroepsgerichte context zijn voor leerlingen interessant en aantrekkelijk. Voor mbo-studenten is het communiceren met "echte' klanten motiverend. Door de rol van de beroepsbeoefenaar te vervullen krijgen zij bovendien zicht op hun eigen functioneren in de vreemde taal. Dit past bij de competentiegerichte benadering van hun totale opleiding. De vmbo-leerlingen maken via de uitvoering in het ROC kennis met de mbo-opleiding en het beroep. Zij ervaren dat het onderwijs nauw verbonden is met de praktijk. Ze zien de mbo-leerlingen functioneren in de beroepscontext en kunnen van hen horen wat zij vinden van deopleiding en het beroep en aan welke eisen zij moeten voldoen. Pdf-bestand
Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo: een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk1140020-5-2015 11:51:19965http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Kwik, I.;Liesbeth PennewaardDe theoretisch leerweg (tl) van het vmbo heeft een bijzondere positie in het Nederlandse onderwijsbestel. Vmbo-tl maakt deel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, maar kent alleen theoretische vakken. Het Kennemer College, de school die in deze publicatie centraal staat, biedt leerlingen in de bovenbouw van de theoretische leerweg verschillende leerroutes aan, waaronder de leerroute thbo. Deze route is bedoeld voor leerlingen die de capaciteiten hebben om via een maatwerktraject versneld door te stromen naar mbo en vervolgens hbo. Het traject is continu in ontwikkeling en de beschreven keuzes zijn gemaakt in een specifieke context. Toch kan dit concept –geheel of gedeeltelijk- schoolleiders, teamleiders en docenten in vmbo en mbo inspireren om ontwikkelingen in de eigen school gestalte te geven.Pdf-bestand