Actuele en verdiepende thema's1328819-3-2018 13:11:44De overheid ziet de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als bepalend voor succes in het van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt 4648htmlFalseaspxWat zijn actuele thema's in het moderne vreemtalen onderwijs? En welke thema's hebben we voor u uitgediept? Op deze pagina vindt u een overzicht ...Website artikelpagina
Actuele en verdiepende thema's2983119-3-2018 13:11:44De overheid ziet de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als bepalend voor succes in het van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt 28htmlFalseaspxWat zijn actuele thema's in het moderne vreemtalen onderwijs? En welke thema's hebben we voor u uitgediept? Op deze pagina vindt u een overzicht ...Website artikelpagina
Het vak Frans638619-3-2018 13:11:44Een school kan Frans naast Engels in het primair onderwijs aanbieden, als buurtaal of in Als je dus, naast het Engels, Frans spreekt, ben je voor veel werkgevers die handelen met 800htmlFalseaspx​Op deze pagina's vindt u informatie over het vak Frans en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Het vak Duits1135819-3-2018 13:11:44Dat waren met name Frans en Engels, maar ook Duits en bij gelegenheid ook andere talen Een school kan Duits naast Engels in het primair onderwijs aanbieden, als buurtaal of in 801htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Duits en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Overige moderne vreemde talen679219-3-2018 13:11:44Dat waren met name Frans en Engels en bij gelegenheid ook andere talen Toen kregen Frans, maar ook Engels en Duits vaste voet aan de grond in het vo, in het Voor het havo en vwo was 475htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied over de moderne vreemde talen Arabisch, Italiaans, Russisch, Turks en Spaans, en, in het vwo, sinds 2015 Chinees ...Website artikelpagina
Het Engels als lingua franca.5189419-3-2018 13:11:44over de de speciale plaats die het Engels als vreemde taal aan het innemen is ten Waar dit zo is, gebruiken sprekers het Engels vooral als taal voor specifieke doeleinden 32htmlFalseaspxIn de afgelopen jaren zijn nogal wat publicaties verschenen over de de speciale plaats die het Engels als vreemde taal aan het innemen is ten opzichte van de andere talen in de wereld. Wat bij deze verander(en)de positie met name opvalt, is de ...SLO Duiding2001Essen, A. van<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">In de afgelopen jaren zijn nogal wat publicaties verschenen over de de speciale plaats die het Engels als vreemde taal aan het innemen is ten opzichte van de andere talen in de wereld. Wat bij deze verander(en)de positie met name opvalt, is de toegenomen interactie in het Engels tussen niet-autochtone (=non-native) sprekers van die taal. Waar dit zo is, gebruiken sprekers het Engels vooral als taal voor specifieke doeleinden. En wat minstens zo opvalt, is dat er vooralsnog geen tekenen zijn die er op duiden dat aan dit feit in ons land onderwijskundige conclusies worden verbonden. Dit artikel wil daartoe enige stof tot nadenken bieden en een enkele concrete suggestie doen.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">&#160;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p>​</p>Pdf-bestand
Alles over het schoolexamen4662219-3-2018 13:11:44Vmbo bovenbouw Havo bovenbouw Vwo bovenbouw Op deze pagina vindt u informatie en suggesties voor het ontwikkelen en afnemen van de schoolexamens moderne Duits Engels Frans 270htmlFalseaspxOp deze pagina vindt u informatie en suggesties voor het ontwikkelen en afnemen van de schoolexamens moderne vreemde talen ...Website artikelpagina
Doelstellingen en toetsing gespreksvaardigheid Engels, Duits en Frans1329919-3-2018 13:11:44Havo bovenbouw Vwo bovenbouw Gymnasium bovenbouw Dit resulteert in een grote variatie in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar 190htmlFalseaspxHet toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen SLO Duiding2015Daniela Fasoglio<p style="text-align&#58;justify;">Het toetsen van gespreksvaardigheid in het schoolexamen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de vaksectie. Dit resulteert in een grote variatie aan keuzes wat betreft toetsvorm, toetsinhoud en weging. Mede daardoor zijn er over dit examenonderdeel geen of nauwelijks landelijke gegevens bekend. Om in deze leemte te voorzien heeft SLO in de zomer van 2013 in het havo en vwo bij Engels, Duits en Frans onderzoek gedaan naar&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het belang dat docenten hechten aan mondelinge taalvaardigheid in het MVT-curriculum;</li><li>de onderwijsdoelen die docenten voor mondelinge taalvaardigheid haalbaar achten;</li><li>de toetsvormen die docenten&#58;</li><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>geschikt vinden voor het summatief toetsen van deze onderwijsdoelen;</li><li>uitvoerbaar achten in de context van het Nederlandse voortgezet onderwijs;</li></ul><li>de voorwaarden die docenten van belang vinden bij het toetsen van gespreksvaardigheid.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Voor het onderzoek is de docenten een digitale vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten worden in dit rapport gepresenteerd en toegelicht en voorzien van enige conclusies.</p>Pdf-bestand
Gevolgen voor de brugklas. Scenario's voor Engels in het primair onderwijs.3332419-3-2018 13:11:44Secties Engels in het voortgezet onderwijs lopen steeds vaker aan tegen de grote verschillen in het niveau Engels van leerlingen in de brugklas 21htmlFalseaspxSLO Duiding2013Bodde, M.;Schokkenbroek, J.<p>​<font color="#000000" face="Calibri" size="3">Secties Engels in het voortgezet onderwijs lopen steeds vaker aan tegen de grote verschillen in het niveau Engels van leerlingen in de brugklas. Waar komen deze verschillen vandaan en wat kunnen we eraan doen?</font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></p>Pdf-bestand
Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs4545919-3-2018 13:11:44is onderzoek uitgevoerd naar de schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans van havo- en havo en vwo, completeert het beeld van de taalniveaus van leerlingen wat Engels betreft 17htmlFalseaspxIn 2007 heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW, streefniveaus geformuleerd voor de verschillende vaardigheden die volgens de eindexamenprogramma's moderne vreemde talen vmbo, havo en vwo getoetst moeten worden. Hoe deze streefniveaus zich ....SLO Duiding2017Daniela Fasoglio;Dirk Tuin In 2007 heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW, streefniveaus geformuleerd voor de verschillende vaardigheden die volgens de eindexamenprogramma's moderne vreemde talen vmbo, havo en vwo getoetst moeten worden. Hoe deze streefniveaus zich verhouden tot de daadwerkelijke prestaties van leerlingen op het eindexamen was niet bekend. Om in deze leemte te voorzien is onderzoek uitgevoerd naar de schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans van havo- en vwo-leerlingen aan het eind van hun opleiding. Ook de lees-, kijk- en luistervaardigheid Engels, Duits en Frans voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs is onderzocht. Dit rapport, over de gespreksvaardigheid in vmbo, havo en vwo, completeert het beeld van de taalniveaus van leerlingen wat Engels betreft. Aan ruim 1700 leerlingen is een door Cambridge Assessment English ontwikkelde, adaptieve mondelinge toets afgenomen om hun ERK-niveau te meten. Pdf-bestand