Actuele en verdiepende thema's1328819-9-2018 08:10:43De overheid ziet de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als bepalend voor succes in het van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt 4969htmlFalseaspxWat zijn actuele thema's in het modernevreemdetalenonderwijs? En welke thema's hebben we voor u uitgediept? Op deze pagina vindt u een overzicht ...Website artikelpagina
Actuele en verdiepende thema's2983119-9-2018 08:10:43De overheid ziet de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als bepalend voor succes in het van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt 34htmlFalseaspxWat zijn actuele thema's in het moderne vreemtalen onderwijs? En welke thema's hebben we voor u uitgediept? Op deze pagina vindt u een overzicht ...Website artikelpagina
Het vak Frans638619-9-2018 08:10:43Een school kan Frans naast Engels in het primair onderwijs aanbieden, als buurtaal of in Als je dus, naast het Engels, Frans spreekt, ben je voor veel werkgevers die handelen met 1947htmlFalseaspx​Op deze pagina's vindt u informatie over het vak Frans en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Het vak Duits1135819-9-2018 08:10:43Dat waren met name Frans en Engels, maar ook Duits en bij gelegenheid ook andere talen Een school kan Duits naast Engels in het primair onderwijs aanbieden, als buurtaal of in 2077htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie over het vak Duits en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ...Website artikelpagina
Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool? Effecten van vroeg vreemde talenonderwijs op de moedertaal en de leerprestaties in de vreemde taal: review van de onderzoeksliteratuur741931-7-2018 10:21:38alle betrokkenen bij de invoering van Engels in het primair onderwijs een samenvatting te Download Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool 31http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxHet Expertisecentrum MVT heeft een review samengesteld van de wetenschappelijke literatuur over de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de leerprestaties in de vreemde taal en ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div><p>Het Expertisecentrum MVT heeft een review samengesteld van de wetenschappelijke literatuur over de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de leerprestaties in de vreemde taal en in de moedertaal. Doel van deze review is alle betrokkenen bij de invoering van Engels in het primair onderwijs een samenvatting te bieden van relevant onderzoek, met name gepubliceerd vanaf 1997. Onderzocht is het effect van achtereenvolgens&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>het vroeg aanbieden van een vreemde taal in het basisonderwijs op de prestaties in de moedertaal; </li><li>het niveau in de vreemde taal van de leerkracht op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen; </li><li>de hoeveelheid input in de vreemde taal op het niveau van de leerlingen in de vreemde taal;</li><li>de verdeling van de lessen over de tijd (periodisering) op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen; </li><li>de leeftijd waarop met onderwijs in de vreemde taal wordt begonnen op het niveau in de vreemde taal van de leerlingen.</li></ul>.</div>Pdf-bestand
Overige moderne vreemde talen679219-9-2018 08:10:43Dat waren met name Frans en Engels en bij gelegenheid ook andere talen Toen kregen Frans, maar ook Engels en Duits vaste voet aan de grond in het vo, in het Voor het havo en vwo was 1375htmlFalseaspxOp deze pagina's vindt u informatie en de laatste ontwikkelingen in het vakgebied over de moderne vreemde talen Arabisch, Italiaans, Russisch, Turks en Spaans, en, in het vwo, sinds 2015 Chinees ...Website artikelpagina
Het Engels als lingua franca.5189419-9-2018 08:10:43over de de speciale plaats die het Engels als vreemde taal aan het innemen is ten Waar dit zo is, gebruiken sprekers het Engels vooral als taal voor specifieke doeleinden 35htmlFalseaspxIn de afgelopen jaren zijn nogal wat publicaties verschenen over de de speciale plaats die het Engels als vreemde taal aan het innemen is ten opzichte van de andere talen in de wereld. Wat bij deze verander(en)de positie met name opvalt, is de ...SLO Duiding2001Essen, A. van<font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">In de afgelopen jaren zijn nogal wat publicaties verschenen over de de speciale plaats die het Engels als vreemde taal aan het innemen is ten opzichte van de andere talen in de wereld. Wat bij deze verander(en)de positie met name opvalt, is de toegenomen interactie in het Engels tussen niet-autochtone (=non-native) sprekers van die taal. Waar dit zo is, gebruiken sprekers het Engels vooral als taal voor specifieke doeleinden. En wat minstens zo opvalt, is dat er vooralsnog geen tekenen zijn die er op duiden dat aan dit feit in ons land onderwijskundige conclusies worden verbonden. Dit artikel wil daartoe enige stof tot nadenken bieden en een enkele concrete suggestie doen.</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin&#58;0cm 0cm 0pt;"><font color="#000000">&#160;</font></p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><p>​</p>Pdf-bestand
Alles over het schoolexamen4662219-9-2018 08:10:43Vmbo bovenbouw Havo bovenbouw Vwo bovenbouw Op deze pagina vindt u informatie en suggesties voor het ontwikkelen en afnemen van de schoolexamens moderne Duits Engels Frans 574htmlFalseaspxOp deze pagina vindt u informatie en suggesties voor het ontwikkelen en afnemen van de schoolexamens moderne vreemde talen ...Website artikelpagina
Gevolgen voor de brugklas. Scenario's voor Engels in het primair onderwijs.3332419-9-2018 08:10:43Secties Engels in het voortgezet onderwijs lopen steeds vaker aan tegen de grote verschillen in het niveau Engels van leerlingen in de brugklas 31htmlFalseaspxSLO Duiding2013Bodde, M.;Schokkenbroek, J.<p>​<font color="#000000" face="Calibri" size="3">Secties Engels in het voortgezet onderwijs lopen steeds vaker aan tegen de grote verschillen in het niveau Engels van leerlingen in de brugklas. Waar komen deze verschillen vandaan en wat kunnen we eraan doen?</font><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></p>Pdf-bestand
Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het voortgezet onderwijs4545919-9-2018 08:10:43is onderzoek uitgevoerd naar de schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans van havo- en havo en vwo, completeert het beeld van de taalniveaus van leerlingen wat Engels betreft 20htmlFalseaspxIn 2007 heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW, streefniveaus geformuleerd voor de verschillende vaardigheden die volgens de eindexamenprogramma's moderne vreemde talen vmbo, havo en vwo getoetst moeten worden. Hoe deze streefniveaus zich ....SLO Duiding2017Daniela Fasoglio;Dirk Tuin In 2007 heeft SLO in opdracht van het ministerie van OCW, streefniveaus geformuleerd voor de verschillende vaardigheden die volgens de eindexamenprogramma's moderne vreemde talen vmbo, havo en vwo getoetst moeten worden. Hoe deze streefniveaus zich verhouden tot de daadwerkelijke prestaties van leerlingen op het eindexamen was niet bekend. Om in deze leemte te voorzien is onderzoek uitgevoerd naar de schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans van havo- en vwo-leerlingen aan het eind van hun opleiding. Ook de lees-, kijk- en luistervaardigheid Engels, Duits en Frans voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs is onderzocht. Dit rapport, over de gespreksvaardigheid in vmbo, havo en vwo, completeert het beeld van de taalniveaus van leerlingen wat Engels betreft. Aan ruim 1700 leerlingen is een door Cambridge Assessment English ontwikkelde, adaptieve mondelinge toets afgenomen om hun ERK-niveau te meten. Pdf-bestand