​​​

Quickscan competenties leerkracht basisonderwijs Engels

26-5-2015

Heeft u als schoolleider al een beeld van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt? Of weet u als leerkracht welke competenties wat dit betreft van u worden verwacht?

SLO heeft een instrument in de vorm van een quickscan ontwikkeld om u te helpen deze twee vragen te beantwoorden.

De quickscan is bedoeld om op systematische wijze na te gaan welke competenties aan de orde zijn en in hoeverre de school die in huis heeft of u als leerkracht eraan voldoet.

Het gaat bij de quickscan vooral om bewustwording: niet hoog of laag scoren staat centraal (in hoeverre kan ik …), maar het nadenken over en bespreken wat u doet en belangrijk vindt en wat u eventueel zou kunnen verbeteren.

De quickscan brengt in beeld waar u staat en waarnaar u toe moet groeien om over de voor eibo, vvto of tpo gewenste vaardigheden te beschikken. Klik op ´Quickscan starten´, beantwoord de vragen en download het rapport.

N.B. Het beantwoorden van de vragen kost enige tijd. Gaat u uit van 30 tot 45 minuten. U krijgt dan wel een overzicht van uw sterke kanten en van de zaken waaraan u wat betreft didactiek, eigen taalvaardigheid Engels of cultuur misschien nog wat zou kunnen werken.

Instructie

De quickscan bestaat uit drie schermen met vragen. Bij elke competentie kunt u aangeven wat u wel en niet goed beheerst. De antwoorden op de vragen vormen een rapport dat u ook adviezen en tips geeft.
Dit rapport, in Microsoft Word formaat, kunt u bewaren en naar believen bijwerken.

Klik de link in het rechtermenu om de quickscan te starten.