​​​
Sector
  • Po
Vakgebied
  • Engels
  • Frans
  • Duits
Vakspecifiek thema
  • Vvto
Trefwoorden
  • kamerbrief

Reactie op onderzoeksrapport 'Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs'

20-12-2017

​Slob, A. (2017, 20 december). Reactie op onderzoeksrapport 'Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs'. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/20/kamerbrief-over-reactie-op-onderzoeksrapport-zicht-op-vroeg-vreemdetalenonderwijs.

Sinds 1 januari 2016 is het wettelijk toegestaan om tot vijftien procent van de onderwijstijd in het primair onderwijs in het Engels, Frans of Duits te geven. Hiermee wordt scholen de ruimte geboden om al in het po een stevig fundament te leggen voor het aanleren van een vreemde taal. De resultaten van de pilot die hiervoor tussen 2010 en 2012 is uitgevoerd waren positief. Tijdens de parlementaire behandeling van deze wetswijziging werden echter ook zorgen geuit over de effecten van meertalig onderwijs.Het onderzoeksrapport geeft een helder beeld van hoe vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) in Nederland wordt gegeven, maar ook waar de uitdagingen in de komende jaren nog liggen. Het rapport laat geen negatief verband zien tussen vvto en meertalig onderwijs en de Nederlandse taalbeheersing van leerlingen, noch dat er signalen zijn dat de toegankelijkheid van het onderwijs met de wetswijziging is afgenomen. Wel is te zien dat de vaardigheden van leraren die vvto geven uiteenlopen: van didactisch onderlegde native speakers tot groepsleerkrachten met taalkennis die nog in ontwikkeling is.