​​​
Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
  • Engels
  • Nederlands
  • Wiskunde
Leerplankundig thema
  • Tussendoelen
  • Diagnostische tussentijdse toets
  • Doelen

Status tussendoelen kernvakken

20-6-2017

​De tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde zullen geen wettelijke status krijgen. De tussendoelen zijn voorbeeldmatige uitwerkingen van de kerndoelen, eind vmbo 2 en havo-vwo 3, zoals die ook voor de andere vakken zijn beschreven op de website Leerplan in beeld.

De tussendoelen voor de kerndoelen waren door SLO ontwikkeld met het oog op de Diagnostische tussentijdse toets (DTT). Nu de pilot DTT eind 2017 wordt afgerond en er geen verplichte tussentijdse toets voor het onderwijs zal komen, is er geen aanleiding om een wettelijke status aan deze tussendoelen toe te kennen.