Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) Engels1313017-7-2017 00:03:58434htmlFalseaspxSLO heeft in opdracht van het ministerie van OCW concept-tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen ontwikkeld die als basis kunnen gaan dienen voor Diagnostische Tussentijdse Toetsen (DTT). Via een digitale enquête en...Website themapagina
Engels - aansluiting op vervolgonderwijs1313117-7-2017 00:03:58245htmlFalseaspxHet voortgezet onderwijs heeft de wettelijke taak om leerlingen voor te bereiden op het aansluitende beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs (WVO artikel 10, lid 2b). Dat maakt afstemming met het vervolgonderwijs noodzakelijk. Het is een...Website themapagina
Engels als kernvak1313217-7-2017 00:03:58282htmlFalseaspx​In juni 2013 heeft OCW een wetsvoorstel gepubliceerd waarin wordt voorgesteld de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als zogenaamde kernvakken op te nemen in het curriculum van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De overheid ziet deze vakke...Website themapagina
Engels in het basisonderwijs1313317-7-2017 00:03:58570htmlFalseaspxEngels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. Er waren destijds verschillende redenen om Engels in het basisonderwijs (Eibo) in te voeren: • de opkomst van Engels als internationale voertaal en lingua franca; • Europees beleid ten aa...Website themapagina
Het Europees Referentiekader en examens1313517-7-2017 00:03:58305htmlFalseaspxHet Europees Referentiekader (ERK) is een systeem van niveaubeschrijvingen voor leerders van alle moderne vreemde talen. Het verschaft een gemeenschappelijke basis om eenduidige leerdoelen te stellen, vorderingen te meten, niveau te bepalen en...Website themapagina
Het nieuwe schoolvak Chinees1313617-7-2017 00:03:58155htmlFalseaspxVanaf schooljaar 2015-16 wordt Chinese Taal en Cultuur toegevoegd aan de moderne vreemde talen die in het Nederlandse onderwijs kunnen worden aangeboden. Chinees krijgt dezelfde positie in het curriculum als de overige moderne vreemde talen (m.u.v. Eng...Website themapagina
ICT en MVT1313717-7-2017 00:03:58310htmlFalseaspxICT is niet meer weg te denken uit het maatschappelijke leven, inclusief het onderwijs. Volgens het Werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad (Onderwijsraad, 2013: 12-13) wordt ICT steeds vaker ingezet als hulpmiddel in het onderwijs: in het middelbaar...Website themapagina
Interculturele competentie bij taalverwerving1313817-7-2017 00:03:58254htmlFalseaspxMeertaligheid verruimt de werkgelegenheden en is onontbeerlijk bij een gezonde economie. In onze sterk globaliserende wereld heeft het leren van een taal ook een andere belangrijke component: het veronderstelt ook het kunnen leggen van relaties tussen...Website themapagina
Kwaliteit van de schoolexamens1331117-7-2017 00:03:58138htmlFalseaspxHet schoolexamen is een belangrijk onderdeel van het examen, aandacht voor de kwaliteit ervan is een noodzaak. SLO biedt vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. Deze bevatten suggesties en adviezen voor...Website themapagina
Literatuur in de tweede fase1331217-7-2017 00:03:58299htmlFalseaspxHet onderdeel literatuur maakt deel uit van het eindexamenprogramma havo/vwo voor de moderne vreemde talen waarin het opgenomen is als domein E. Dit domein is onderverdeeld in E1 – Literaire ontwikkelingen E2 – Literaire begrippen (alleen vwo m.u.v...Website themapagina