Aansluiting Engels op vervolgonderwijs1313125-9-2017 12:40:49250htmlFalseaspxHet voortgezet onderwijs heeft de wettelijke taak om leerlingen voor te bereiden op het aansluitende beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs (WVO artikel 10, lid 2b). Dat maakt afstemming met het vervolgonderwijs noodzakelijk. Het is een...Website themapagina
Competenties leerkrachten Engels in het po4939125-9-2017 12:40:4938htmlFalseaspxWeet u als leerkracht over welke competenties u moet beschikken als u Engelse lessen verzorgt in het primair onderwijs? Heeft u als schoolleider een beeld van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt? Website themapagina
Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) 1313025-9-2017 12:40:49460htmlFalseaspxSLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW concept-tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen ontwikkeld die de basis vormen voor de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) ...Website themapagina
Engels als kernvak1313225-9-2017 12:40:49289htmlFalseaspx​​​​​Sinds 2014 zijn de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als zogenaamde kernvakken opgenomen in het curriculum van de onderbouw van ...Website themapagina
Engels in het basisonderwijs1313325-9-2017 12:40:49657htmlFalseaspx​Engels is sinds 1986 een verplicht vak in het basisonderwijs. De redenen om Engels in het basisonderwijs (Eibo) in te voeren waren ...Website themapagina
Formatief evalueren: de leerontwikkeling centraal bij het leren van een moderne vreemde taal3189925-9-2017 12:40:49372htmlFalseaspxWat is formatief evalueren? Alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere ...Website themapagina
Het Europees Referentiekader (ERK)2379125-9-2017 12:40:4910htmlFalseaspxHet Europees Referentiekader (ERK) is een systeem van niveaubeschrijvingen voor leerders van alle moderne vreemde talen. Het verschaft een gemeenschappelijke basis om eenduidige leerdoelen te stellen, vorderingen te meten, niveau te bepalen en...Website themapagina
Het schoolvak Chinees483725-9-2017 12:40:4918htmlFalseaspxChinese Taal en Cultuur wordt sinds schooljaar 2015-16 aangeboden in het vwo. Havoleerlingen die belangstelling voor Chinees hebben en deze uitdaging ...Website themapagina
ICT en MVT1313725-9-2017 12:40:49342htmlFalseaspxICT is niet meer weg te denken uit het maatschappelijke leven, inclusief het onderwijs. Volgens het Werkprogramma 2014 van de Onderwijsraad (Onderwijsraad, 2013: 12-13) wordt ICT steeds vaker ingezet als hulpmiddel in het onderwijs: in het middelbaar...Website themapagina
Interculturele competentie bij taalverwerving1313825-9-2017 12:40:49280htmlFalseaspxMeertaligheid verruimt de werkgelegenheden en is onontbeerlijk bij een gezonde economie. In onze sterk globaliserende wereld heeft het leren van een taal ook een andere belangrijke component: het veronderstelt ook het kunnen leggen van relaties tussen...Website themapagina