​​​
Sector
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Professionalisering
Vakspecifiek thema
  • Eibo
  • TPO
  • Vvto
Trefwoorden
  • Quickscan

Competenties leerkrachten Engels in het po

7-9-2017

Weet u als leerkracht over welke competenties u moet beschikken als u Engelse lessen verzorgt in het primair onderwijs?

Heeft u als schoolleider een beeld van de eisen die het verzorgen van eibo-, vvto- of tpo-Engels aan uw leerkracht stelt?

Quickscan lerarencompetenties

SLO heeft voor Eibo, vvto en tpo QuickScans ontwikkeld om u te helpen deze twee vragen te beantwoorden. De competenties zijn in samenwerking met Nuffic, leerkrachten uit de praktijk en experts uit het onderwijsveld tot stand gekomen. Hiermee kunt u op systematische wijze nagaan welke competenties aan de orde zijn en in hoeverre u als leerkracht eraan voldoet of de school ze in huis heeft.

Het gaat hierbij vooral om bewustwording van competenties. Leerkrachten denken erover na, bespreken ze en concluderen wat eventueel verbeterd kan worden. Het resultaat is een overzicht van sterke kanten en van de zaken waaraan nog gewerkt kan worden, zoals vakdidactiek en eigen taalvaardigheid Engels.

De QuickScan kan door schoolleiders worden ingezet bij functioneringsgesprekken, of door leerkrachten worden ingebracht.

Eibo

De Eibo QuickScan is gedigitaliseerd. Het beantwoorden van alle vragen duurt 30 tot 45 minuten. Bij elke competentie kunt u aangeven wat u wel en niet goed beheerst. De antwoorden op de vragen vormen een rapport dat u ook adviezen en tips geeft. U beantwoord de vragen en download het rapport.

Vvto

De vvto QuickScan is voor alle leerkrachten die Engels verzorgen. Het beoogde beheersingsniveau is voor mondelinge taalvaardigheid, lezen en luisteren B2 en voor schrijfvaardigheid B1. Wilt u weten wat hieronder wordt verstaan, zie Taalprofielen 2015. De scan duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. U download de pdf, print deze en vult hem in.

Tpo

De tpo QuickScan gaat naast Engels ook over andere vakgebieden. Het beoogde beheersingsniveau is B2 voor alle taalvaardigheden. Wilt u weten wat hieronder wordt verstaan, zie Taalprofielen 2015. De scan duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. U download de pdf, print deze en vult hem in.