​​​
Sector
  • Havo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
  • Vmbo onderbouw
  • Vwo onderbouw
Vakgebied
  • Engels
Vakinhoud
  • Schrijven
  • Lezen
Leerplankundig thema
  • Diagnostische tussentijdse toets
Vakspecifiek thema
  • Vaardigheidstoetsing
Trefwoorden
  • DTT

Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT)

9-8-2017
​​SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW concept-tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen ontwikkeld die de basis vormen voor de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT).
 

Een diagnostisch instrument

De diagnostische tussentijdse toets is een toets voor het laatste jaar van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De toets is een hulpmiddel voor scholen en docenten om samen met hun leerlingen te werken aan essentiële vaardigheden bij Nederlands, Engels en wiskunde voor het vervolg van de schoolcarrière. Het is een diagnostisch instrument: de toets analyseert de kennis en vaardigheden van individuele leerlingen en geeft een diagnose van de conditie van die vaardigheden. De diagnose maakt het voor de docenten mogelijk om – samen met de leerlingen – keuzes te maken voor onderwijzen en leren op maat.

Wilt u meer informatie over de laatste stand van zaken van de DTT, bezoek dan de website Pilot DTT van CvTE.

Ondersteuning SLO

SLO ondersteunt scholen die deelnemen aan de pilot DTT bij het interpreteren van de uitslag van de DTT en zet zich in om docenten vertrouwd te maken met formatieve evaluatie. Zie de handreiking onder geselecteerde documenten. Meer informatie over formatieve evaluatie vindt u hier.