​​​

Sector

  • Havo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
  • Vmbo onderbouw
  • Vwo onderbouw

Vakgebied

  • Engels

Vakinhoud

  • Schrijven
  • Lezen

Leerplankundig thema

  • Diagnostische tussentijdse toets

Vakspecifiek thema

  • Vaardigheidstoetsing

Trefwoorden

  • DTT

Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) Engels

20-1-2015
​​SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW concept-tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen ontwikkeld die als basis kunnen gaan dienen voor Diagnostische Tussentijdse Toetsen (DTT).
Via een digitale enquête en tijdens een mondelinge validering in november 2011 zijn docenten en andere vakexperts over de te ontwikkelen tussendoelen bevraagd. SLO heeft over de resultaten van de validering aan OCW gerapporteerd en hierop zijn de tussendoelen aangepast. 
 
De diagnostische tussentijdse toets is een toets voor het laatste jaar van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De toets is een hulpmiddel voor scholen en docenten om samen met hun leerlingen te werken aan essentiële vaardigheden bij Nederlands, Engels en wiskunde voor het vervolg van de schoolcarrière. Het is een diagnostisch instrument: de toets analyseert de kennis en vaardigheden van individuele leerlingen en geeft een heldere diagnose van de conditie van die vaardigheden. De diagnose maakt het voor de docenten mogelijk om – samen met de leerlingen – keuzes te maken voor onderwijzen en leren op maat.
 
De DTT is een toets in ontwikkeling. Vanaf september 2014 loopt er een meerjarige pilot waarbinnen de toets ontwikkeld wordt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met vmbo-, havo-, en vwo-scholen. In februari 2015 is er een eerste pretest waarin onderdelen van de toets getest en geijkt worden. In het schooljaar 2015-2016 is de eerste adaptieve afname voor deelnemende scholen en een pretest. In het schooljaar 2016-2017 volgt de tweede adaptieve afname en een pretest.
 
SLO ondersteunt zeven scholen die deelnemen aan de pilot DTT bij het interpreteren van de uitslag van de DTT. Tussentijdse opbrengsten worden gepubliceerd via de website pilotdtt.nl.